Foto: Helgelandssykehuset

"I den hensikt å oppnå at det i framtida ikke blir noe sykehus nord for fjellet"

Skrevet av Gustav Arne Nyborg
25.03.2020 17:59

– Ortopedien må flyttes fra Rana

Det pågår en stadig vedvarende og aldri hvilende kampanje sør for det «berømte» fjellet i den hensikt å oppnå at det i framtida ikke blir noe sykehus nord for fjellet, og at dersom det blir et sykehus der, skal det inneholde minst mulig aktivitet.

For at ranværinger bedre skal kunne forstå hva det er vi nord for det «berømte» fjellet kjemper mot når det gjelder den stadig pågående kampen ledet av krefter sør for fjellet, er det nødvendig å løfte fram seks likelydende (serieproduserte) brev til styret ved Helgelandssykehuset, presentert for styret i Helgelandssykehuset i møtet 26. mars, og sendt inn av seks forskjellige personer sør for fjellet. Hvilken «geriljagruppe» de representerer går ikke fram av brevene.

Kandidat til styreverv

En av brevskriverne, Kari Rødli Rønning fra Sandnessjøen, ble for øvrig av Helse Nord godkjent som en av flere kandidater til valget av nytt styre i Helgelandssykehuset. Det framgår av styresak 30/2020 til Helse Nords styremøte 26.02.2020. Rønning ble til syvende og sist ikke valgt inn styret ved Helgelandssykehuset. Navnene på brevskriverne ligger åpent tilgjengelig for offentligheten gjennom saksdokumentene for styremøtet i Helgelandssykehuset i dag 26.3. 

De fem andre brevskriverne er:

  • Heidi Vollan, Bindal
  • John Åge Rønning, Bindal
  • Anne Porsvik, Sandnessjøen
  • Mads Johnsen, Sandnessjøen
  • Jon‐Kåre Olufsen, Sandnessjøen
Ortopedien må flyttes fra Rana

En kortversjon av innholdet i de seks likelydende brevene er at minst mulig bør gjøres når det gjelder alt vedtatte utbygging av operasjonsstuer og nødstrømsystemet ved sykehuset i Mo i Rana, utbygginger som er vedtatt for å holde pasientsikkerheten på et nødvendig og tilfredsstillende nivå. Pluss at aktiviteten ved et framtidig sykehus på Mo bør være minst mulig.

Egentlig burde hele brevet presenteres i sin helhet slik at folk får se hva vi nord for fjellet egentlig må streve med. Jeg skal i dette leserbrevet nøye meg med å ta med siste avsnitt i de seks likelydende, serieproduserte brevene til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord.

De seks brevskriverne er fanatisk opptatt av at man har startet den vedtatt utbyggingen av operasjonsstuer i Rana og oppgradering av nødstrømsystemet ved sykehuset på Mo.

Om det skriver de, sitat:

«Pga beløpene som her kanskje hives ut av vinduet, så ville det være slik jeg oppfatter det, på sin plass å innkalle til ekstraordinært styremøte slik at det kan stanses før entreprenører setter i gang med arbeidet. Etter Høies beslutning om hovedsykehus, er det merkelig dersom Hovedsykehuset ikke skal inneholde ortopedi. Håper at styret tar med seg dette viktige momentet, slik at hovedsykehuset blir et fullverdig traumesykehus. Avdelingen på Mo I Rana kan utføre dagkirurgi og andre planlagte operasjoner på dette området og være en støttefunksjon til Hovedsykehuset».

Sitat slutt.

Med andre ord: Det jobbes aktivt og målbevisst i miljøer sør for fjellet for at ortopedien, som skal betjene store deler av Nord-Norge i tillegg til Helgeland, flyttes fra Mo. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.