"Ikke bare klasseforskjell – divisjonsforskjell — på styremedlemmene"

– Skulle Helse Nord på nytt velge å overkjøre et styrevedtak i Helgelandssykehuset som de ikke vil akseptere, trenger vi da et eget styre i Helgelandssykehuset, spør Ståle Paulsen.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.  

-----------

NÅR HELGELANDSSYKEHUSET HF (OG HELSE NORD RHF) GJØR VEDTAK

Da Helse Nord gjorde sitt ikke utredete vedtak om å fjerne tarmkreftkirurgien på Helgeland fra Helgelandssykehuset i Mo i Rana og midlertidig overflytte denne til Nordlandssykehuset i Bodø trengte de ikke lang tid på å fatte dette vedtaket. Avgjørelsen ble omtrent satt i verk på dagen eller over natten.

Helgelandsykehuset sier nå i sitt siste styremøte 25.11.2021 at det ikke kan ventes noen avgjørelse i tarmkreftkirurgien før i februar 2022. Dette ifølge administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottìr.

"Arbeidsgruppen jobber så fort den kan. Helse Nord har sitt siste styremøte i år samme dag som Helgelandssykehuset; den 15. desember. Det vil være uaktuelt å få saken behandlet da, selv om vi skulle rekke å ha saken klar til 15. desember-møtet", bemerket Hulda Gunnlaugsdottir

Eva Monica Hestvik bemerket etter dette at dersom Helgelandssykehuset kan gjennomføre ekstraordinært styremøte, så må også Helse Nord kunne gjøre det.

"De var i hvert fall kjappe til å ta et ekstraordinært møte for å plukke tarmkreftkirurgien fra oss", bemerket Hestvik.

Sitat slutt.

[annonse]
Selve en eventuell beslutning må altså i tillegg her bli godkjent av Helse Nord RHF. 

Noen relevante spørsmål/kommentarer:

Hvis Helse Nord ikke hadde gjort sitt vedtak om en midlertidig overflytting av tarmkreftkirurgien til Bodø, ville vel strengt tatt sannsynligvis problemene som har oppstått i ettertid på grunn av dette kunne ha vært unngått?

Skulle Helse Nord på nytt velge å overkjøre et styrevedtak i Helgelandssykehuset som de ikke vil akseptere, trenger vi da et eget styre i Helgelandssykehuset?

Trenger vi da i et hele tatt et helseforetak Helgelandssykehuset RHF? 

Kan vi da som innbyggere og eventuelle pasienter i Helse Nord og Helgelandssykehuset ha tillit til at styre og ledelse i disse er skikket til å kunne ha det øverste ansvaret for at vi vil kunne få nødvendig akutt fagmedisinsk hjelp når vi eventuelt vil trenge dette? Som disse her har.

Skulle utgangen i tarmkreftkirurgien bli denne som her er skissert - noe som dessverre ikke er helt urealistisk - vil dette være bortimot det aller beste beviset for at hele sykehusprosessen på Helgeland er uten verdi slik som den drives i dag. Og dessuten at pasientsikkerhet ikke har noen som helst betydning hverken i Helse Nord eller i Helgelandssykehuset. Selv om Nordlandssykehuset i Bodø har gjort sitt aller beste og mer til for å få unna operasjoner fra Helgeland i tillegg til operasjoner fra sitt eget område.

Dette holder dessverre ikke. Noe som Helse Nord bare må ta på sin egen kappe.

Det siste styremøtet i Helgelandssykehuset avslørte også for øvrig en gang for alle ganger at det er en divisjonsforskjell på styremedlemmene i dette. Ikke bare klasseforskjell. Her må etter hvert styremedlemmene Hestvik, Kalstad og Olsen nevnes spesielt.

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.