"Ikke bare trist, men faktisk nitrist"

Skrevet av Merethe Paulsen Blomstervik
08.11.2019 17:00

DEBATT: – Jeg syns det er både synd og skam at Margunn prøver å legge skylden på andre, og at hun bruker autonomi som ei unnskyldning for at hun ikke vil komme Nesna og Helgeland til unnsetning i Stortinget, skriver Merethe Paulsen Blomstervik.

Margunn Ebbesen (H) - en stemme mot Helgeland!

Margunn Ebbesen sier i et intervju til Brønnøysund Avis at hun har vært en stemme for Helgeland og synes også det er trist at ikke hennes sambygdinger har merket seg hennes engasjement. Hva skal man si? Jeg sier frekkheten lenge leve.

Politikernes fremste rolle er å være folkets ombudsmenn/kvinner, og som stortingsrepresentant har hun til en hver tid god tilgang til mikrofonstativet. Til dags dato har hun ikke engasjert seg og vært totalt fraværende i den offentlige debatten om Campus Nesna. Det som faktisk må sies å være trist, er at hun i nedleggelsessaken av høyere utdanning på Helgeland, først entrer banen når hun blir stilt til veggs. Da er også, for å holde meg til fotballterminologien; ordinær spilletid over, ekstraomgangene ferdigspilt og straffesparkkonkurransen som skal avgjøre kampen i Stortinget 12. november, ser det ut som vi Helgelendinger har for dårlige odds til å vinne. Er det mulig at dette er kampfiksing på høyt nivå? 

Det som enda kan gi oss håp om å få fortsette å videreutvikle lærer- og sykepleierutdanninga på Helgeland, er hvis våre stortingsrepresentanter på Nordlandbenken fra regjeringspartiene velger å lytte til folket og sine partifeller i Nordland fylkesting, og stemmer for opprettholdelse av Campus Nesna. Det forventer vi av våre fremste folkevalgte fra Nordland i Stortinget.

Derfor syns jeg ikke bare det er trist, men faktisk nitrist, at Margunn Ebbesen i siste spilleminutt griper mikrofonen med kun den hensikt å forsvare regjeringspartiene som ønsker ei avvikling av Campus Nesna og dertil ei nedbygging av høyere utdanning på Helgeland. På hennes egen facebook-side skriver hun følgende i en kommentar til sin sambygding, Heidi Kristin Sæthre, som for øvrig også er HTV for Norsk Sykepleieforbund i Brønnøy: «Det er selvsagt trist at styret i Nord universitetet har vedtatt å legge ned Nesna - men høyere utdanning på Helgeland bygges ikke ned». Hva skal man si?

Jeg sier: Mo i Rana er ikke på langt nær et fullverdig tilbud. Lærerutdanninga på Nesna avvikles og splittes opp; der litt skal til Mo i Rana og resten til Bodø. Dette er enkel hoderegning og soleklart en svekkelse av det høyere utdanningstilbudet på Helgeland. Hvis Margunn ikke mener at Bodø ligger på Helgeland da? Renate Nordnes og undertegnede, hadde audiens hos samme Margunn i forbindelse med høringa i utdanningskomiteen. Her forklarte vi henne nettopp hvorfor at nedleggelse av Campus Nesna ville svekke lærer -og sykepleieutdanninga på Helgeland med de negative konsekvenser dette vil få for regionen vår. Så hvis Margunn ikke har mer viten å vise til enn dette, så hadde det vært bedre både for henne selv, og ikke minst for oss på Helgeland at hun hadde forholdt seg taus. For dette er ikke å være en stemme for Helgeland, dette er en stemme mot Helgeland. Hennes uttalelse er direkte en motarbeidelse i arbeidet for å styrke og videreutvikle lærerutdanninga på Helgeland. 

Så går jeg videre til en trist ting nummer tre. Jeg syns det er både synd og skam at Margunn prøver å legge skylden på andre, og at hun bruker autonomi som ei unnskyldning for at hun ikke vil komme Nesna og Helgeland til unnsetning i Stortinget. Et styre har selvbestemmelse, men de er ikke suverene. Når styret gjør det stikk motsatte enn hva både Storting og regjering (kongelig resolusjon) har bestemt og gitt styret i samfunnsoppdrag, da både kan og bør politikerne gripe inn. Jeg vil også vise til en artikkel i Khrono, skrevet av professor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen, med tittelen: «Autonomi eller påtvunget valg?» Her stilles det spørsmål ved om departementet har stilt Nord universitet i en tvangssituasjon ved ikke å tilføre universitetet tilstrekkelige ressurser og gitt dem tilfredsstillende rammebetingelser? Hva hvis Nord universitet ikke hadde vært i en tvangssituasjon, ville de da ha ønsket seg en annen utvikling på Helgeland?

Avslutningsvis vil jeg også si til Margunn Ebbesen at jeg syns det er litt trist at hun tilsynelatende har blitt så glemsk. Verken jeg eller Renate Nordnes representerer Arbeiderpartiet, men derimot representerer vi begge Utdanningsforbundet. Men jeg skal innrømme at akkurat for øyeblikket, kunne jeg godt ha ønsket å representere Høyre på Stortinget. Da skulle jeg ha utgjort en forskjell og vært en stemme for Helgeland. La Nesna leve!

Merethe Paulsen Blomstervik

Fortsatt innbygger på Helgeland og evig optimist

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.