Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset

"Ikke bare utrolig arrogant, det er også svært farlig"

Skrevet av Børge Hundnes
30.05.2021 13:40 - OPPDATERT 30.05.2021 17:02

– Er det slik at Helse Nord tenker at de er villige til å ta risikoen på pasientens regning i forhold til de pasientene som ikke får operasjon så snart de har krav på, spør Børge Hundnes i dette åpne brevet til Helse Nords direktør.

----------

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

----------

Åpent brev til Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord.

I en artikkel i dagens Rana Blad, den 29.05.2021 kunne man lese svaret fra Cecilie Daae, etter spørsmål i forhold til dårligst resultat i forhold til pakkeforløp kreftkirurgi etter flyttingen fra HSYK Mo i Rana til NS Bodø. Verst resultat er det i forhold til tarmkreftkirurgi.

Det er nesten ikke til å tro at lederen for Helse Nord (HN) tør å svare slik hun gjør.

«- Vi kan trygge befolkninga på Helgeland om at alle pasienter som trenger tarmkreftkirurgi får behandling. For pakkeforløpene for tarmkreft er det snakk om at de fleste får behandling innen to uker etter pakkeforløpsfristen for operasjon. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med, men vi vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling».

Hvordan tør du Cecilie Daae? Utsagnet «de fleste får behandling innen to uker etter pakkeforløpsfristen» er ikke bare utrolig arrogant, det er også svært farlig. Er det slik at HN tenker at de er villige til å ta risikoen på pasientens regning i forhold til de pasientene som ikke får operasjon så snart de har krav på? Har HN overhodet noen tanker om de påkjenningene de utsetter pasienten og deres pårørende for, både fysisk og psykisk? Hvordan kan du Cecilie Daae forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling? Kan Cecilie Daae garantere at pasienter som ikke får behandling innen forløpstid (operasjon), noe de kunne fått hvis de ble operert ved HSYK Mo i Rana, ikke utvikler spredning i den ekstra ventetiden? Er det slik at HN følger opp hver enkelt pasient som må vente lenge på operasjon? Er det ingen nord for Helgeland som reagerer på økt ventetid, eller er det slik at pasienter fra HSYK prioriteres etter disse?

Jeg har kontakt med en pårørende av en pasient som fikk påvist stor kreftsvulst i tarmen for fem uker siden. Operasjonen skjer i nær fremtid, men hvilket ansvar mener du at du selv og styret i Helse Nord har dersom/når pasientens og de pårørendes helse uten tvil har blitt forverret (i alle fall på det psykiske plan)? Mener Cecilie Daae virkelig da at pasientene «får god og nødvendig behandling»?

Hvilke konsekvenser tenker Cecilie Daae vil være passende for seg selv og styret i HN dersom/ når det viser seg at pasienter og/ eller pårørende har blitt utsatt for unødvendige lidelser og i verste tilfellet for tidlig bortgang på grunn av en unødvendig ventetid?

[annonse]
Kjenner ikke Cecilie Daae på noen form for dårlig samvittighet når hun forsøker å legge over skylden på HSYK for økt ventetid med en uttalelse som: «– Det er flere årsaker til at kreftpakkeforeløpet ikke når målet om anbefalt tid til operasjon. Som Helgelandssykehuset selv anførte i styremøtet, må de selv sørge for å forkorte utredningstida.»? Har Cecilie Daae helt glemt at det var styret i HN som uten noen form for konsekvensvurdering valgte å flytte funksjonen tarmkreftkirurgi fra HSYK Mo i Rana (som hadde et resultat i forhold til denne funksjonen på topp i HN og Norge og ingen ventetid) og til Nordlandssykehuset som hadde et dårligere resultat enn HSYK Mo i Rana på dette området?

Ser Cecilie Daae overhodet egen skyld i de problemene som har oppstått i etterkant av flyttingen, og dersom hun gjør det, hvordan tenker hun å håndtere det.

Dersom det viser seg at kun èn pasient har blitt skadelidende på grunn av styrets beslutning om flytting mener jeg Cecilie Daae må ta konsekvensen av dette og først og fremst sørge for at pasient og pårørende får en beklagelse og oppreisning fra Helse Nord, og deretter at styret i sin helhet stiller sine plasser til disposisjon.

Jeg ber om en snarlig tilbakemelding fra Cecilie Daae på mitt brev og mine spørsmål.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.