Leder for Nordland SV, Christian Torset.

"Ikke bløff om EØS, Ebbesen!"

MENING: Margunn Ebbesen (H) advarer mot å «kødde» med EØS-avtalen. Begrunnelsen er flerdelt. For det første fordi EØS, sammen med sytti andre avtaler gir oss tilgang til det europeiske markedet. For det andre fordi det meste av det vi eksporterer går til EU. For det tredje fordi vi ikke får solgt laksen vår uten EØS-avtalen. Og sist men ikke minst fordi EØS-avtalen er direkte ansvarlig for den økonomiske veksten vi har sett i Norge. En slik rekke med imponerende løse påstander kan ikke få stå uimotsagt, så la oss begynne med det første først.

Ingen handel uten EØS?

EØS-avtalen gir oss helt riktig tilgang til det europeiske markedet. Det underliggende premisset som Ebbesen imidlertid sniker inn, er at ingenting annet enn EØS-avtalen kan gis oss tilgang. En slik påstand har fakta mot seg. Sveits er ikke med i EØS, og handler helt fint resten av Europa. For den del har EU handelsavtaler med over hundre og femti land, og ingen andre enn Norge, Island og Liechtenstein har vurdert det som fordelaktig å la EU utvide avtalen når, og på hvilken måte de måtte ønske. EØS-avtalen er som en kontrakt den andre parten stadig kan forandre, mens du selv bare må si ja eller nei. Resultatet er en kontinuerlig «tar du den, så tar du den»-prosess mot fullt medlemskap.

Olje og fisk er unntatt EØS

Norge eksporterer mye til EU, men den største enkelteksporten er olje og gass. Avtalene som regulerer denne eksporten er normale, bilaterale avtaler, og ikke regulert under EØS. Storbritannia er faktisk det enkeltlandet i EU vi selger mest olje/gass til, og de er som kjent på tur ut av EU. Den nest største eksporten er fisk. Fisk er heller ikke regulert av EØS. Industriprodukter er også blant det vi eksporterer aller mest av, men industrien har hatt tollfri adgang til EU helt siden 1973, og er altså heller ikke avhengig av EØS-avtalen. I dette mer komplette bildet fremstår Ebbesens påstand om at vi ikke kan handle med EU uten EØS helt parodisk. Ebbesen vet garantert bedre, så hvorfor bløffer hun som en seksåring som akkurat har lært å spille «Lyger»?

Laks er unntatt EØS

Laksen er som all annen fisk unntatt EØS-avtalen, men enkelte EØS-fanatikere påstår at vi ikke kan selge laks uten å være tilknyttet veterinæravtalen til EU. Det er selvsagt bare tull, siden Norge eksporterte laks for enorme summer også før vi sluttet oss til veterinæravtalen. I tillegg har EU veterinæravtale med en lang rekke land utenfor EU, inkludert Sveits, Canada, Mexico og Japan. Norge burde ha en grei sjanse til å beholde avtalen, også uten EØS, så Ebbesens påstand om at vi alle sammen må spise 3/4 kilo laks hver dag uten EØS er så nært en ren løgn at forskjellen må måles med elektronmikroskop.

Ingen vekst uten EØS?

Når det gjelder den økonomiske veksten, så er spørsmålet mer komplisert. Ville Norge hatt handel med EU uten EØS-avtalen? Ja, helt åpenbart, siden vi fram til 1994 hadde en handelsavtale som ble fremforhandlet i 1973. Faktisk har andelen av norsk handel med EU aldri vært høyere enn i 1994, hvis man holder olje/gass utenfor (og det må vi, siden disse ikke er med i EØS-avtalen). Historisk er det også sånn at Norge i mange tiår har klart seg bedre enn EU, både før og etter EØS-avtalen. Vi har hatt lavere arbeidsledighet, høyere vekst, og definitivt sunnere økonomi enn EU. Vi har taklet kriser bedre enn dem, og vi har håndtert de gode tidene bedre også. Det er all grunn til å tro at Norge rett og slett har en bedre styringsmodell enn EUs markedsliberalistiske frihandel.

Ja-sidens fryktpropaganda

Til slutt må vi spørre oss om på hvilken bakgrunn Ebbesen forsvarer EØS-avtalen med slik inderlighet. Er det på bakgrunn av fakta? Det er vanskelig å tro, siden hun fordreier virkeligheten, og tilbakeholder så mye vesentlig informasjon. Ser man på man på historien vet vi også at ja-siden alltid har gjort dette: De har konsekvent opptrådd alarmistisk og spredt helt vanvittig fryktpropaganda for å få gjennom sin vilje. Før EU-avstemningen i 1994 svor for eksempel høyresiden på at Norge kom til å miste hundre tusen arbeidsplasser hvis vi sa nei til medlemskap. Det skjedde ikke. Det samme sa de i 1972. Norge kom til å gå konkurs uten medlemskap. Nå er det EØS-avtalens tur. Signalet er at vi ikke evner å holde liv i oss uten EUs hjelp. Tull og tøys, sier jeg. 

EØS-bløffen og norsk suverenitet

Men: Det er ingen som sier nei til EØS som tror det er uproblematisk å etablere et nytt grunnlag for handel med EU. Ingen sier EØS-avtalen er uten fordeler. Det nei-folket sier, og som vi alltid har sagt, er at en debatt må ta med begge sider. Ebbesen nevner f.eks. ikke suverenitetsavståelse med et ord, til tross for at hele fagbevegelsen og åtti prosent av befolkningen var mot ACER, og det tap av kontroll med norsk strøm tilslutning til byrået innebar. Slike suverenitetsavståelser til EU kommer på løpende bånd, og hver eneste gang fraskriver Stortinget seg en liten bit av den makten parlamentet vårt har. Det betyr at folket får bestemme mindre. Neste valg kan man ikke stemme på noen som ønsker å være uenig med EU i kraftspørsmål, for det som er underlagt ACER er ikke lenger en del av norsk demokrati, men av EUs system. Denne småspisingen av demokratiets kake ender med at kakefatet er tomt, og landet de facto er medlem av EU. Det har folket sagt nei til to ganger, og det er folket fortsatt mot. Når Ebbesen forsvarer EØS så ukritisk som hun gjør, så er det fordi hun og Høyre er for at Norge skal meldes inn i EU, og de ser at EØS leder til det målet. Erna Solberg har til og med sagt at EU-medlemskap ikke egner seg for folkeavstemning. Det sier det meste om hvor lite partiet Høyre bryr seg om folkestyre, og forklarer også hvorfor Ebbesen syns det er greit å bløffe om EØS.

Leder i Nordland SV,

Christian Torset

[annonse]
 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.