"Ikke lek med distriktsarbeidsplassene!"

Uten å forskuttere valgutfallet, er det klart at EØS-kritiske parti har vind i seilene. Andre saker, kamper og omkamper skjuler akkurat nå EØS–spørsmålet, og en politikk som vil spille hasard med norske distriktsarbeidsplasser.

Sannheten er at avtalen har vært en suksess. I Nordland har vi mange hjørnesteinsbedrifter som er avhengig av de stabile, forutsigbare og rettferdige konkurransevilkårene EØS-avtalen gir. Det betyr sikkerhet for norske industriarbeidsplasser. Da Trump startet sitt handelskorstog mot resten av verden så vi den betydning det har å være tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen. Dette bekreftes av både bedriftsledere og tillitsvalgte, også i industriparken på Mo. Industriparken er bærebjelken i Rana-samfunnet.

På grunn av avtalen kan våre bedrifter kjøpe og selge på lik linje med andre land i EU. Den gjør norske bedrifter konkurransedyktig i en av verdens største økonomier, selv om Norge er et land med meget høyt kostnadsnivå. Vi har tilgang til EU sine forsknings og innovasjonsprogrammer. Den er derfor viktig for innovasjon og nyskaping for landet. For ungdommene, som har rett til å arbeide, studere og bo i andre land i området gir avtalen store muligheter. Passfrihet og forbrukerrettigheter gjør hverdagen enklere for folk.  

Når man har verdens beste handelsavtale er det grenseløst naivt å tro den kan erstattes med noe som er bedre for den ene, mindre parten. Det kaos vi nå ser med Brexit er en advarsel om hva som kan komme om EØS-avtalen blir satt i spill.  Å styrke krefter som vil avtalen til livs, selv i lokalvalg, kan vise seg å være særdeles kostbart.
 
Godt valg!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.