Utdanningsforbundet Nesna ber fylkesrådet snu og ikke opprette informasjonsteknologi og medieproduksjon som nytt tilbud ved Polarsirkelen vgs.

"Ikke skap unødvendig konkurranse i det videregående tilbudet på Helgeland"

Skrevet av Jarle Skaug, leder, Utdanningsforbundet Nesna
17.11.2020 17:00 - OPPDATERT 17.11.2020 17:16

– Vi ber Nordland fylkeskommune om å ikke opprette studieretningen vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon og vg2 informasjonsteknologi ved Polarsirkelen videregående skole, skriver Utdanningsforbundet Nesnas Jarle Skaug.

Åpent brev til Nordland fylkeskommune fra Utdanningsforbundet Nesna

Fylkesrådet i Nordland innstilte den 13. november at fylkestinget skal vedta å opprette tilbud innen informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Polarsirkelen videregående skole på Mo i Rana, fra høsten 2021.

Utdanningsforbundet Nesna ber Nordland fylkeskommune om å revurdere dette forslaget, og ikke skape unødvendig konkurranse i det videregående tilbudet på Helgeland. Utdanningsforbundet Nesna ber Nordland fylkeskommune om å ikke opprette studieretningen vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon og vg2 informasjonsteknologi ved Polarsirkelen videregående skole.

Vi mener det er gunstig for ungdom og næringsliv på Helgeland at Polarsirkelen forsetter med tilbudet på medier og kommunikasjon, studieforberedende. Høsten 2020 startet Kristen Videregående skole Nordland (KVN) på Nesna med vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon som i fagfornyelsen erstattet kryssløpet vg2 IKT-servicefag, som KVN har hatt siden 2001. For å starte dette utdanningsprogrammet har KVN gjort store investeringer som ikke blir offentlig finansiert. KVN turte å gjøre denne investeringen da fylket ikke opprettet utdanningsprogrammet i lokalområdet ved forrige korsvei. Idet KVN er den eneste skolen på Nord-Helgeland som har dette programmet, fører satsningen til at KVN har full vg1-klasse inneværende skoleår, og forhåpentligvis fulle klasser i vg1 og vg2 fra neste skoleår. KVN og Polarsirkelen vil dermed utfylle hverandre godt ettersom det ikke er lange avstanden mellom skolene. Dette gir også en god dekning på Helgeland for begge studieprogrammene. Det er viktig at ungdom på Helgeland kan velge et studieforberedende program som er praktisk rettet og kan være en fin inngang til høyere utdanning innenfor mediebransjen. Likeså er det viktig at det også er en mulighet til å velge et yrkesfaglig studie innenfor informasjonsteknologi som allerede eksisterer på KVN.

Hvis KVN og Polarsirkelen skal ha samme studie vil det føre til en konkurransesituasjon der begge står i fare for å ikke få fulle klasser. Sør-Helgeland har vg1 informasjonsteknologi i Brønnøysund, og med KVN på Nesna vil disse ha god dekning for hele Helgeland. Ingen andre skoler på Helgeland har medier og kommunikasjon, og skulle dette bli nedlagt på Polarsirkelen vil ungdom på Helgeland stå uten dette tilbudet og må dermed forlate regionen for å ta denne utdanningen.

Utdanningsforbundet Nesna håper at Polarsirkelen beholder sitt utdanningsprogram innenfor medier og kommunikasjon (studieforberedende), og ber om at det ikke opprettes et utdanningsprogram der innenfor informasjonteknologi og medieproduksjon (yrkesfag), da dette allerede har god dekning på Helgeland, gjennom tilbudene i Brønnøysund og på Nesna. Derfror ber vi Nordland fylkeskommune om å anse KVN som en del av videregåendetilbudet på Nord-/Midt-Helgeland i hele sin tilbudsstruktur, og ikke opprette unødvendig konkurranse.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.