Leder i Nordland Bondelag, Trond Bjørkås.

– Ikke velg klimatiltak som kutter i norsk matproduksjon

Skrevet av Hedda Hiller
19.05.2020 12:22

Ønsker ikke å kutte i antall norske husdyr for å redusere norske klimagassutslipp.

Nordlandspolitikere og bønder går nå sammen og advarer regjeringa mot å kutte antall norske husdyr for å redusere norske klimagassutslipp. Kuttene må baseres på den inngåtte klimaavtalen mellom landbrukssektoren og regjeringen fra 2019. Det melder Nordland Høyre i en pressemelding. 

Regjeringa jobber i disse dager med en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk som skal presenteres i løpet av året. I faggrunnlaget til regjeringa, den såkalte Klimakur-rapporten, er det blant annet beskrevet hvordan en betydelig reduksjon i forbruk og produksjon av kjøtt fra kyr, sau og gris i Norge mot 2030.

En rapport fra AgriAnalyse viser at dersom regjeringa vedtar forslaget om å redusere antall husdyr beskrevet i Klimakur-rapporten kan dette medføre 600 færre fjøs enn forventa for Nordland i 2030. Bondelaget har advart mot forslaget. Nå får de støtte fra fylkespolitikerne.

Nordland Fylkeskommune vedtok nylig en uttalelse hvor de advarer regjeringa mot å ofre norsk matproduksjon for å redusere klimagassutslipp. I uttalelsen skriver fylkeskommunen blant annet at

«Fylkestinget frykter drastiske konsekvenser hvis de foreslåtte kjøttkuttene gjennomføres. Det kan sette mange tusen årsverk i jordbruket i fare, noe som vil gå ut over aktivitet, bosetting og sysselsetting i distrikts Norge. Landbruk, skogbruk og vern av naturen gjennom bruk, har dermed en spesiell rolle og må være en del av løsningen»

– I behandlingen av innspill til «Høring av Klimakur 2030», fikk Høyre i fylkestinget innarbeidet at Nordland Fylkeskommune ber om at tiltak innenfor landbrukssektoren baseres på den inngåtte klimaavtalen mellom landbrukssektoren og regjeringen fra 2019. Fylkestinget frykter drastiske konsekvenser hvis de foreslåtte kjøttkuttene gjennomføres. Det kan sette mange tusen årsverk i jordbruket i fare, noe som vil gå ut over aktivitet, bosetting og sysselsetting i distrikts Norge, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland Beate Bø Nilsen.

Leder i Nordland Bondelag, Trond Bjørkås, er glad for at bøndene og fylkespolitikerne står samlet og håper regjeringa lytter.

– Jeg er glad for å ha nordlandspolitikerne i ryggen. Vi forventer at regjeringen forholder seg til den inngåtte klimaavtalen mellom landbrukssektoren og regjeringen fra 2019. Vi skal gjøre vår del av klimajobben og er godt i gang. Da trenger vi politikk og virkemidler for å forbedre matproduksjonen, ikke redusere den, sier Bjørkås.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.