"Ingen andre steder i landet er konspirasjonsteoriene så vanvittige som her"

Skrevet av Roger Marthinsen
09.10.2020 17:00 - OPPDATERT 10.10.2020 07:01

KRONIKK: – Dagens retorikk har rot i denne lite hyggelige svartebok-prostens skriverier. Ingen andre steder sitter anklagene fra ordførere og redaktører så løst som i Petter Dass' gamle kjerneområde, skriver Øystein Bentzen.

--------------------

Dette er en kronikk skrevet av ekstern skribent. Innhold i debatt-, meninsginnlegg og kronikker gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.    

--------------------

"Har-fått-nok-mentaliteten" er gammel

Sist fredag ba jeg i en kronikk prost Olav Rune Ertzeid i Alstahaug ta rev i seilene og ta sin massive del av ansvaret for å avslutte idiotien som herjer Helgeland. Hvem sine bønner som er hørt vet jeg ikke, men dagen etter at min kronikk ble publisert, fikk jeg bot og to prikker i sertifikatet. 

Bortsett fra dette har det vært en fornøyelig uke. Jeg er riktig nok stoppet på gaten bare to ganger med takksigelser, men hvor mange telefoner, meldinger og positive kommentarer facebook jeg har fått har jeg mistet tellingen på. De som har applaudert, og særlig de som har kjent denne idiotien over mange år, mente jeg slo spikeren inn med ett slag. 

En av våre lokalpolitikere var riktignok overbevist om at Vår Herres veier er uransakelige, og at historien på Helgeland og Petter Dass' fordommer mot befolkningen i Rana var av null interesse. Vedkommende kan umulig ha fått med seg at Nord-Hålogaland bispedømmeråd i sommer bokstavelig krøp til korset og innrømmet at kirken har "en lite ærefull historie når det gjelder behandlingen av minoriteter". Det er en positiv innrømmelse, og kirka må i lang tid bidra til total endring der endring ikke har skjedd. Fordømmende språkbruk og hets er like forkastelig når det hundrevis av år senere er i allmenn bruk, og det rettes mot andre enn en minoritet.

Jeg kritiserte da heller ikke Petter Dass for å ha vendt ryggen til, da den sydsamiske kvinnen Finn-Kirsten ble brent på bålet, men jeg påpekte at dagens retorikk har rot i denne lite hyggelige svartebok-prostens skriverier. Debattnivået på Helgeland skiller seg ut fra alt annet. Ingen andre steder i landet er konspirasjonsteoriene så vanvittige som her, og ingen andre steder sitter anklagene fra ordførere og redaktører så løst som i Petter Dass' gamle kjerneområde. Når dagens sykehus- og kommuneansatte i Mo i Rana i 2020 anklages for det samme som Finn-Kirsten ble – å være i ledtog med fanden –  så kan man kun forstå vanviddet ved å se på vår egen historie. 

Tidligere journalist i Helgelands Blad, Frode Dalsvåg, maktet i et debattinnlegg sist onsdag å på beundringsverdig vis bekrefte alt jeg skrev i min anmodning til prosten. Hans triumferende utsagn om at "på den tiden var Rana faktisk et sogn i Alstahaug Prestegjeld" er kjent for de fleste, men mindre kjent er det at Rana hos mange ikke engang ble betraktet for å være en del av Helgeland. 

I Årbok for Rana 2011 forteller Thor Helge Eidsaune fra tinget på Helgeland i 1729, hvor kongens utsendte driver avhør av folk for å finne ut hvor sølvårene i Rana-fjellene befinner seg. Under avhørene refereres det til et brev skrevet av løytnant Jørgen Bircherod et par år før. Løytnanten forteller i brevet at han i Trondheim hadde kommet i samtale med to gamle "Mænd som med deres egne Fartöyer i lang tid hafde faret paa Nordland".

[annonse]
Bircherod skriver i brevet at mennene hadde fortalt – og var villige til å avlegge ed på det – at "udj Alstedhous Præstegield, er een Fiord kaldet Ran, liggende østen for Heilligland. Ved samme Fiord og i samme Præstegield skal findes Ertz og mærker til sølf." De to lommekjente jekteskipperne beskrev altså Rana for å ligge øst for Helgeland, og var følgelig et lite påaktet sted hvor bare likesinnede med Finn-Kirsten bodde. 

Debattinnlegget fra Frode Dalsvåg bør leses! Sammensausingen av myter og usannheter kan nesten ikke formuleres bedre. I kjent stil kommer det forgylte Alstahaug-argumentet om sugerør for dagen, til tross for at det i dag bor flere fra Alstahaug i Mo i Rana enn det bor i Sandnessjøen. At Mo i Rana er den byen i Midt- og Nord-Norge med lavest andel offentlige arbeidsplasser, forsvinner fullstendig i Dalsvågs iver etter å etterape Fox News anvendelse av fakta. 

Hvis noen faller for fristelsen å tro at jamringen fra Alstahaug er av ny dato, bør man lese referatene fra industrikonferansen i Mo i Rana 24. september 1970. Allerede for femti år siden kunne daværende regionplankonsulent Bjørnar Sund fortelle industrilederne om den "har-fått-nok-mentaliteten" som han møtte ute i distriktet, når det ble snakket om Rana. I 1970 var det bare gått femten år siden produksjonen ved jernverket startet, og det var enda nesten tyve år før Stortinget tok ansvar og Mo i Rana mottok noen omstillingsmidler. Svartsjuka var med andre ord veletablert. 

På industrikonferansen for femti år siden deltok, blant mange, tidligere statsminister Einar Gerhardsen. Han sa i sin tale på konferansen som sant var: 

"Det kan være grunn til å spørre hvor de hadde vært i dag, de mange som nå er knyttet til industrien og de mange nye arbeidsplasser i Rana-distriktet, dersom jernverket ikke hadde blitt reist. Ja, det vet vi ikke noe sikkert om. Men mange av dem måtte ha reist lengre sør i landet for å få et levebrød. De kunne kanskje fått det like bra i Oslo-området, men hadde måttet reise fra en landsdel der de hørte hjemme. Oslo hadde fått enda større press-problemer, og Nord-Norge ville ha vært fattigere".

----------

HER ER DEN FØRSTE KRONIKKEN ØYSTEIN BENTZEN SKREV OM TEMAET: 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.