Kjell- Idar Juvik (t.v.), Tor-Arne Strøm (tredje f.v.) og Bjørnulf Tverå (t.h.) sammen med leder i Fellesforbundet i Rana, Tommy Rannov Nystad. Foto: Hedda Hiller

Ingen penger til dypvannskai

Skrevet av Roger Marthinsen, Hedda Hiller
12.05.2020 12:32 - OPPDATERT 12.05.2020 17:01

Regjeringen foreslo ingen midler til  det planlagte dypvannskai prosjektet i Mo i Rana, da de i dag la frem sitt forslag til  revidert nasjonalbudsjett for stortinget.

– Vi har nå store forventninger til at regjeringen og stortinget kommer med midler til dypvannskaiprosjektet  i sin koronapakke, som kommer i slutten av mai, så fremt dette ikke løses i revidert budsjett, sier havnesjef Bjørnulf Tverå.

– Dypvannskaiprosjektet i Rana  er et godt næringspolitisk tiltak også for å møte koronakrisen, da det vil gi store ringvirkninger til leverandørindustrien i regionen, sier Tverå.

– Vi er glade for støtten vi fått tverrpolitisk, samt støtten  fra LO, NHO, Norsk Industri, Fellesforbundet og alle de andre som har støttet prosjekt. Vi er også fornøyd med at de har hatt dette prosjektet med i sine innspill  både ved behandlingen av NTP og nå for å skape vekst og begrense konsekvensene av koronakrisen, sier Tor-Arne Strøm, styreleder i Mo i Rana havn KF.

– Vi registrerer at enkelte parti på Stortinget har med prosjektet vårt i sine forslag, men det er viktig å minne på at beløpet vi trenger er 111 millioner kroner, sier Kjell-Idar Juvik Prosjektleder Mo i Rana Havn KF

– Vi vil nå jobbe tett opp imot de politiske partiene på stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og koronapakken, sier Tor-Arne Strøm

Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2020 styrkes Avinor med fem milliarder kroner. Bevilgningen er fordelt på tilskudd, avdragsfrihet på lån og at staten ikke tar utbytte.

Når det gjelder flyplass i Mo i Rana var det ikke ventet at denne skulle tas inn i revidert nasjonalbudsjett. Her er det de som jibber for å få flyplassen på plass håper på, at flyplassen skal få grønt lys gjennom regjeringens neste tiltakspakke i forbindelse med korona-krisa. Denne pakken; koronapakke III, legges frem om noen uker.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.