Ingrid Fagerli går kommende fredag over fra å være konstituert HSO-sjef, til å bli fast HSO-sjef i Lurøy kommune.

Fra konstituert til fast ansatt i topp-jobb

Skrevet av Roger Marthinsen
30.01.2019 14:27 - OPPDATERT 30.01.2019 17:03

Ingrid Fagerli ble i dag fast ansatt i stillingen der hun har vært konstituert sjef siden i mai i fjor.

Ingrid Fagerli ble i dag fast ansatt som helse-, omsorgs- og sosialsjef (HSO-sjef) i Lurøy kommune. 

Fagerli tar over som HSO-sjef etter Kolbjørn Aasvik, som har gått av med pensjon etter 28 år i stillingen.

Stillingen ble lyst ut i høst, og ansettelsesprosessen har tatt noe tid.

– Bakgrunnen for dette er i hovedsak at det har vært gjennomført fremtidig organisering av HSO-etaten, og at det har vært noen kapasitetsutfordringer i denne forbindelse, sier rådmann Karl-Anton Swensen til Lurøy kommunes hjemmeside.

Ingrid Fagerli tiltrer rent formelt som fast HSO-sjef kommende fredag. Hun har vært konstituert i stillingen  siden 1. mai i fjor. 2018. I denne perioden har hun gjennomført organisasjonsmessige endringer og kompetanseheving innenfor tjenesteområdene helse, omsorg, NAV, barnevern, sosial, miljøterapi og psykiatri.

– Rådmannen er godt fornøyd med gjennomføringen av nevnte endringer, og er i den forbindelse overbevist om at Ingrid vil være den rette for å utvikle etaten videre til det beste for ansatte og brukerne. Rådmannen er i så måte svært tilfreds med å ha Ingrid med på laget, og nå som fast ansatt, sier rådmann Karl-Anton Swensen.

Ingrid Fagerli startet i jobb i Lurøy kommune i januar 2017, og da som helse- og omsorgsleder. HSO-sjefen i Lurøy inngår i rådmannens ledergruppe og kommunens kriseledelse. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.