Ordfører Geir Waage og rådmann Robert Pettersen kan glede seg over all time high for Rana kommune når det gjelder innbyggertall. Foto: Hedda Hiller

Innbygger-rekord!

Skrevet av Roger Marthinsen
22.02.2019 11:54 - OPPDATERT 22.02.2019 17:06

Rana har aldri hatt høyere innbyggertall enn ved inngangen til 2019. Har nå bare 1.409 innbyggere færre enn Alstahaug, Brønnøy og Vefsn til sammen.

Se innbyggertallene for alle kommunene på Helgeland, nederst

Rana kommune hadde ved inngangen til 2019 et innbyggertall på 26.315 innbyggere, viser tall som Statistisk sentralbyrå har offentliggjort i dag.

Dette er en vekst på 85 innbyggere sammenlignet med folketallet på starten av 2018, og er det høyeste innbyggertallet som noen gang er registrert i Rana kommune.

Den forrige rekorden må vi tilbake til 1974 for å finne. Da hadde Rana kommune 26.296 innbyggere. 

Det laveste innbyggertallet med dagens kommunestruktur finner vi i 1964, med 22.492 innbyggere. Da var imidlertid Rana kommune fortsatt inne i en kraftig vekst etter etableringen av Norsk Jernverk og Koksverk. Det laveste folketallet etter omstillingen finner vi i 1991, da Rana hadde 24.641 innbyggere.

– HISTORISK FOR RANA

Innbyggertallet har med andre ord steget med 1.674 innbyggere fra den gang. 

– Dette er historisk fordi vi aldri har hatt et høyere innbyggertall. Innbyggertallet i Rana gikk ned i forbindelse med omstillinga på 1980-1990-tallet, men har nå økt sakte men sikkert. Men samtidig har også folketallet i Norge totalt sett økt mye, sier Waage i en pressemelding.

– Med satsing på flyplass, dypvannskai, Campus Helgeland og sykehus legger vi grunnlaget for en videre befolkningsvekst. Vårt klare mål er at summen av disse satsingene vil føre til flere arbeidsplasser og flere innbyggere i Rana i årene framover, sier en glad Rana-ordfører. 

Bak tallene for Rana finner vi et fødselsoverskudd på 30 og et netto flytteoverskudd på 55, som altså samlet gir en vekst fra 1. januar 2018 til 1. januar 2019, på 85 innbyggere. 

NEDGANG FOR DE FLESTE

For de øvrige kommunene på Nord-Helgeland viser tallene nedgang for Lurøy (-16), Hemnes (-2), Nesna (-13) og Rødøy (-11).

På hele Helgeland er det kun Vega, Leirfjord og Grane, i tillegg til Træna og Rana, som har vekst. 

De andre bykommunene har alle tilbakegang; Brønnøy med en nedgang på 32, Alstahaug tilbake 35 og Vefsn tilbake 45 innbyggere. 

Totalt har Rana kommune nå bare 1.409 innbyggere færre enn Alstahaug, Brønnøy og Vefsn til sammen. 

Innbyggertall per 1. januar 2019

(tallene viser f.v. mot høyre fødselsoverskudd, befolkningsvekst(-nedgang og offisielt folketall ved inngangen til 2019)

Kommune Fødsels-overskudd Netto endring Folketall
Bindal -9 -36 1450
Sømna -9 -6 2014
Brønnøy -12 -32 7916
Vega 0 11 1232
Vevelstad 2 -9 497
Herøy 0 -10 1780
Alstahaug 12 -35 7415
Leirfjord 11 13 2320
Vefsn -12 -45 13403
Grane -4 30 1493
Hattfjelldal -11 -52 1359
Dønna 4 -12 1391
Nesna 3 -13 1792
Hemnes -15 -2 4501
Rana 30 85 26315
Lurøy -9 -16 1904
Træna 3 2 456
Rødøy -2 -11 1238
Nordland -59 50
243385

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.