Torstein Dale Sjøtveit og Freyr AS har inngått en avtale med Siemens. Foto: Roger Marthinsen

Inngår avtale med Siemens

Skrevet av Roger Marthinsen
24.10.2019 14:24 - OPPDATERT 24.10.2019 19:30

Støtter FREYR som teknologipartner for å utvikle lavkostnadsproduksjon av grønne battericeller i Norge.

FREYR offentliggjorde i dag at Siemens vil støtte FREYR med sin din Digital Enterprise-portefølje, for å legge til rette for grønn produksjon av battericeller i Norge til lave kostnader.

Siemens vil være FREYRs teknologipartner innenfor automasjon, elektrifisering og digitalisering i prosjektfasene, fra utvikling av fabrikkdesign til simulering av battericelleproduksjon og tjenester. I tillegg vil Siemens støtte utviklingen av elektrisk infrastruktur fra kraftnettet til fabrikken, og FREYR planlegger å benytte Siemens’ automasjonsportefølje som grunnlag for battericelleproduksjonen. 

Dette melder FREYR pressemelding.

I april i år offentliggjorde FREYR selskapets ambisjon om å bygge en 32+2 GWh battericellefabrikk – en såkalt gigafabrikk og en av de største fabrikkene i Europa, i Mo i Rana. Ved fabrikken skal det produseres litium-ion battericeller basert på anerkjent teknologi gjennom en lisensmodell. Produksjonen på 32GWH skal rettes mot det eksponentielt voksende markedet for elektriske kjøretøy og maritime fartøy i Europa, mens produksjonen på 2GWh rettes mot markedsnisjer som lagring av kraft.  Produksjonen på 2GWh kan også benyttes til å tilby skaleringstjenester for de beste fremtidige battericelleteknologiene i industriell skala. 

– Siemens er den eneste leverandøren med en helhetlig tilnærming til batteri-industrien. Sammen med FREYR skal vi utvikle en digital tvilling som speiler produksjonen, produktet og ytelsen. I kombinasjonen med den fornybare energien som produseres i Norge kan FREYR gjøre Norge til en betydelig leverandør av battericeller til verdensmarkedet, sier Frank Braathen, administrerende direktør for Siemens Digital Industries Norway.

Siemens og FREYR vil også utforske spesifikt samarbeid som inkluderer men ikke er begrenset til følgende muligheter:

  • Hvordan man kan optimalisere design, simulere og bekrefte øverste kvartil battericelleproduksjonskvalitet gjennom materiale og energiflyt for anerkjente og fremtidige teknologier.
  • Hvordan man mest effektivt kan integrere og digitalisere hele battericelleproduksjonens verdikjede og sikre bærekraftige konkurransefortrinn på lang sikt.
– Vi er veldig fornøyd med å inngå samarbeid med Siemens om å utvikle batterier i Norden med høy kvalitet og til lave kostnader. Siemens’ tunge ekspertise og gode evne til å støtte kundene i å oppnå høyere produktivitet og fleksibilitet har stor verdi for FREYR. Vi ser frem til å jobbe videre med kjøpsavtaler for vår fabrikk i Mo i Rana og utvikle samarbeidet med Siemens for å ytterligere styrke grunnlaget for en øverste kvartil-leveranse i av batterier fra Norge, sier administrerende direktør i FREYR AS, Tom Einar Jensen.

– FREYR bygger nå et økosystem av vitenskapelige, kommersielle og finansielle partnere for å utvikle nye markedsvertikaler for å møte den økende globale etterspørselen etter battericeller produsert i Norge og Norden på en ansvarlig, miljøvennlig og økonomisk optimal måte. Denne avtalen er et nytt viktig steg fremover for oss, sier arbeidende styreleder i FREYR, Torstein Dale Sjøtveit, i pressemeldingen.

I juni offentliggjorde FREYR at EIT InnoEnergy, som er en innovasjonsmotor for bærekraftig energi i Europa, hadde signert en avtale om å investere i FREYR for å støtte selskapets planer.

[annonse]
-----

Siemens AG

Siemens Digital Industries (DI) er en innovasjonsleder innen automatisering og digitalisering. Gjennom tette samarbeid med partnere og kunder driver DI den digitale transformasjonen i prosessindustrien og andre næringer.

Siemens Digital Industries har sitt globale hovedkvarter i Nürnberg, Tyskland, og har rundt 75.000 ansatte internasjonalt.

Siemens AG (Berlin og München) er et globalt teknologikonsern som har stått for teknisk ingeniørdyktighet, innovasjon, kvalitet, pålitelighet og internasjonalisering i mer enn 170 år. Selskapet er aktivt over hele verden, med fokus på områdene kraftproduksjon og distribusjon, intelligent infrastruktur for bygninger og distribuerte energisystemer, og automatisering og digitalisering i prosess- og produksjonsindustrien.

-----

FREYR

FREYR er et norsk selskap som utvikler et kombinert 32 + 2 GWh litiumionbatterianlegg i Mo I Rana og en 600 MW vindpark på Sjonfjellet i Rana og Nesna kommuner i Nordland.

Selskapets produkter vil rette seg mot det raskt voksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa og utvikle ytterligere markeder innen sjøfart, lagring luftfart og offshore gjennom klyngebaserte FoU-tiltak med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter.