Foto: Sondre Skjelvik

Innkaller ikke styret

Skrevet av Roger Marthinsen
13.01.2021 19:20 - OPPDATERT 13.01.2021 19:30

Styreleder Arne Benjaminsen ser ikke grunn til å innkalle styret for å drøfte kreft-rapporten som påpeker omfattende kvalitetssvikt og flere alvorlige avvik.

I formiddag ble Rolf-Ole Linsetmo (UNN), Tore Stornes (St. Olavs hospital) og Arild Nesbakken (Oslo universitetssykehus) sin endelige rapport om tarmkreftkirurgi-saken offentliggjort. Rana No har tidligere i dag omtalt at ledelsen ved Helgelandssykehuset ikke anser at rapporten peker på Mo i Rana som stedet tarmkreftkirurgien bør lokaliseres, selv om det i rapporten fremgår at ekspertenes konklusjon er at "kvaliteten på kreftkirurgien samlet sett var vesentlig bedre ved Mo i Rana enn ved Sandnessjøen".

Hvordan vurderer så styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen, rapporten og eventuelle konsekvenser av denne?   

Spm: – Hvordan vil styret i Helgelandssykehuset HF forholde seg til den endelige rapporten fra de eksterne ekspertene, i tarmkreftkirurgi-saken?

– Styret har vært godt orientert om saken underveis, og vil også holdes orientert framover. Styret forholder seg til at ledelsen ved Helgelandssykehuset håndterer rapporten og det videre arbeidet på en god måte.

Spm: – Vil det bli innkalt til ekstraord. Styremøte for å drøfte rapporten?

– Vi forsetter å følge saken i ordinære styremøter.

Spm: – Vil styret mene noe om funksjonsfordeling og organisering av kreftkirurgi mv. for Nye Helgelandssykehuset, basert på denne rapporten?

– Svaret på dette må komme som en følge av det interne kvalitetsarbeidet som nå blir igangsatt sammen med UNN og Nordlandssykehuset. Helse Nord arbeider også med en ny regional plan for kreftkirurgi, som vi må forholde oss til når den kommer. Organiseringen internt i helseforetaket ligger under administrerende direktør sine fullmakter.

Det neste ordinære styremøtet i Helgelandssykehuset er berammet til 24. februar, altså om halvannen måned. 

[annonse]
---------------

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.