Foto: Roger Marthinsen

"Innovasjon, kreativitet og skapertrang er kvaliteter som etterspørres i et samfunn med store endringer"

Skrevet av Tone Akselsen, Johanne Husum
06.11.2019 17:00 - OPPDATERT 11.11.2019 09:31

Nei til nedlegging av Kunst, design og arkitektur! 

Ved skolestart 2020 innføres fagfornyelsen, nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole. Elevene skal få opplæring som gjør dem i stand til å møte framtidens krav til høyere utdanning og komplekse utfordringer. «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» er et av kapitlene i overordnet del i den nye læreplanen og skal prege opplæringen i norsk skole. Er det ikke da et paradoks at Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune vil legge ned Kunst, design og arkitektur (KDA) ved Polarsirkelen VGS, den eneste linja på Helgeland som nettopp er tuftet på disse ideene? 

Utdanningsavdelingen i fylket ønsker å øke antall elever på studieforberedende utdanningsprogram for å etterkomme Nordland framtids kompetansekrav. Ifølge strategiplanen for Nordland fylke for 2018 - 2022 vil det bli behov for ingeniører, grunnskolelærere, sykepleiere og andre utdanninger med universitets- eller høgskoleutdanning. Dermed ønsker fylkestinget å øke andelen som kvalifiserer seg til høyere utdanning. Hva er formålet med å legge ned Kunst, design og arkitektur når elever ved denne linja får studiekompetanse og kan søke seg til studier ved universitet og høyskoler? Linja er nemlig ett av fem studieforberedende utdanningsprogram som tilbys ved videregående skoler.  

Det er en vanlig misforståelse å tenke at det kun er studiespesialisering som kvalifiserer til universitets- og høyskoleutdanning. Dette er imidlertid ikke riktig. I Rana og omegn er det flere som har kvalifisert seg til høyere utdanning etter 3-årig videregående opplæring på Kunst, design og arkitektur. Spiren Design og Mac og Tusj, som er grafisk designfirmaer, Tanken Arkitektur med Robin Søderquist og Trine Jamtli, Anita Valrygg med eget arkitektfirma, Ingrid Hamre ved Norconsult og Sivert Olaisen ved Lovund Hotell har alle sitt fundament fra Kunst, design og arkitektur ved Polarsirkelen videregående skole. Alle har reist ut for å ta utdanning, og så kommet hjem for å bidra til et bredere kulturtilbud og er gode næringslivsaktører.  

Fylkespolitikerne vil legge ned Kunst, design og arkitektur fordi søkertallet er lavt, og da blir det kostbart å opprettholde et tilbud. Det er kanskje ikke så rart at elevtallet er lavt når linja i flere år har vært truet med nedlegging. Foreldre som sammen med barna skal stake ut en framtid, ønsker et sikkert utdanningsløp, ikke et tilbud som kan forsvinne i morgen. For å minske utgiftene har vi ved Polarsirkelen VGS slått sammen Kunst, design og arkitektur med Media og kommunikasjon i fellesfagene, og da er klassen fulltallig. 

Innovasjon, kreativitet og skapertrang er kvaliteter som etterspørres i et samfunn med store endringer. Det er nettopp dette rapporten fra fylkestinget «Det studieforberedte Nordland» fra 2018 understeker. Det må skapes nye arbeidsplasser i Norge som skal ta oss inn i framtiden. Læreplanen for Kunst, design og arkitektur fokuserer på bærekraftig utvikling, klima og miljø og elevene får kompetanse for framtida: Kreativitet, entreprenørskap og innovasjon, kunnskap som ruster oss for framtida. Har virkelig Nordland fylkeskommune råd til å gi slipp på denne kompetansen?  

For kort tid siden ble det avgjort at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024 og at vi vil kjenne positive ringvirkninger rundt om i fylket som følge av dette. Det er da merkelig at fylkeskommunen vil legge ned Kunst, design og arkitektur – linja som blant annet er formidler av kreativitet og kultur!  
Kunst, design og arkitektur en ei linje som må videreutvikles, ikke avvikles! 

Tone Akselsen og Johanne Husum

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet ved Polarsirkelen VGS

På vegne av lærerne ved Kunst, design og arkitektur ved Polarsirkelen videregående skole, Utdanningsforbudet og Skolenes landsforbund ved Polarsirkelen videregående skole

[annonse]

Les mer om:

KDA
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.