Margunn Ebbesen og Bård Ludvig Thorheim er innstilt på topp av lista. Foto: Nordland Høye

Innstilt på topp i Nordland Høyre

Skrevet av Hedda Hiller
06.10.2020 15:58

Bård Ludvig Thorheim fra Bodø og Margunn Ebbesen fra Brønnøy topper lista over kandidater til neste års stortingsvalg.

Etter en lang og grundig prosess som startet allerede i vinter, har nominasjonskomiteen i Nordland Høyre i dag levert sitt forslag listekandidater til stortingsvalget neste år.

– Vi la opp til å kjøre en åpen og demokratisk nominasjonsprosess, og jeg synes at vi har klart å leve opp til det, sier leder av nominasjonskomiteen Kai Henriksen.

Han viser blant annet til at nominasjonskomiteen i vår gikk bredt ut for å få innspill på kandidater. Senere har lokalforeningene og hvert enkelt medlem i Nordland Høyre fått stemme på kandidatene de vil ha på lista.

– Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra lokalforeningene og medlemmene våre inviterte vi aktuelle kandidater til intervju, der vi fikk bli enda bedre kjent med kandidatene, sier Henriksen.

I dag møttes nominasjonskomiteen for å bli enige om ei innstilling. Resultatet er ei enstemmig innstilling på 15 kandidater.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi enstemmig landet på ei liste med kandidater som alle vil kunne representere Nordland på en god måte. Vi har tatt hensyn til geografisk spredning og god kjønnsfordeling. I tillegg er det gledelig å levere ei liste der Unge Høyre er foreslått helt oppe på 3. plass, sier Henriksen.

Henriksen håper og har tro på at innstillinga får bred tilslutning når nominasjonsmøtet i Nordland Høyre skal ta stilling til forslaget. Nominasjonsmøtet avholdes 7. november i Bodø.

Her er den enstemmige innstillinga fra nominasjonskomiteen i Nordland Høyre:

1. Bård Ludvig Thorheim, Bodø

[annonse]
2. Margunn Ebbesen, Brønnøy

3. Johann Martin Krüger, Vestvågøy (UH)

4. Marianne Dobak Kvensjø, Narvik

5. Odd Langvatn, Vefsn

6. Christine K. Nordgård, Bodø

7. Eivind Holst, Vågan

8. Beate Bø Nilsen, Sortland

9. Lars Filip Paulsen, Hamarøy

10. Trine Sivertsen Hjortdahl, Dønna

11. Lars Vestnes, Bodø

12. Lena Arntzen, Hadsel

13. Matz Abrahamsen, Andøy

14. Jone Måsøy, Brønnøy (UH)

15. Marte Præsteng, Hemnes