Inspektørene fant mangler hos 12 av vannverkene

Skrevet av Redaksjonen
09.04.2019 10:45 - OPPDATERT 09.04.2019 17:01

De fleste vannverkene på Helgeland har god drift av og kontroll med UV-anleggene som desinfiserer drikkevannet. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn med 33 vannverk, 30 kommunale og tre private. Men ved 12 av vannverkene ble det avdekket brudd på regelverket.

De fleste vannverkene på Helgeland har god drift av og kontroll med UV-anleggene som desinfiserer drikkevannet. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn med 33 vannverk, 30 kommunale og tre private. Men ved 12 av vannverkene ble det avdekket brudd på regelverket.

I 2018 gjennomførte Mattilsynet avdeling Helgeland tilsyn med 33 vannverk hvor UV-behandling blir brukt til desinfeksjon av drikkevannet.

UV-behandling, altså ultrafiolett stråling, er en vannbehandlingsmetode som fjerner eller uskadeliggjør eventuelle sykdomsfremkallende mikroorganismer som bakterier, virus og parasitter i vannet.

Mattilsynet fant ett eller flere brudd på regelverket hos 12 av de kontrollerte vannverkene. Over halvparten av avvikene skyldes at vannverkene ikke hadde fulgt egne rutiner for drift og kontroll av UV-anleggene.

To vannverk hadde ikke utført farekartlegging. Og hos to vannverk ble det påvist
mangler som kunne medført at UV-behandlingen ikke ville fungert godt nok som en hygienisk barriere.

– Gode rutiner som er kjent og brukes av de ansatte er viktig for å produsere nok og trygt drikkevann. Dette sikrer at vannverkene har kontroll over den daglige driften og forebygger uønskede hendelser, sier Line Kristin Lillerødvann, fagrådgiver i Mattilsynet region Nord.

Vannverkene skal ha beredskapsplaner som tas i bruk under kriser og katastrofer for å levere nok og trygt drikkevann også da. Vannverkene må gjennomføre beredskapsøvelser for å bli gode, og kunne forbedre sin beredskap. Mattilsynet fører tilsyn med dette.

– I en hendelse er vi flere som har et ansvar. I november gjennomførte Mattilsynet på Helgeland en beredskapsøvelse sammen med Vefsn kommune. Det var flere etater som var involvert og vi fikk prøvd oss på samhandling i en beredskapssituasjon der drikkevannet var forurenset. Øvelsen var veldig nyttig og lærerik for alle parter. Utover året skal vi ha flere slike øvelser i Nord-Norge, sier Lillerødvann.

21 av de 33 inspiserte vannverkene fikk ingen merknader.

Mattilsynet vurderer at disse 21 vannverkene har god drift av og kontroll med UV-anleggene. Analyseresultater viser drikkevann av god kvalitet på Helgeland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.