Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro. Foto: Geir Mogen, Buckethaus

Intensiverer jakten på ulovlig fiske i Nordland: – Flere av de mindre alvorlige lovbruddene vil bli straffet

– I Nordland og Vestland er det fortsatt for mye ulovlig fiske. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Statens naturoppsyn (SNO) kan nå gi overtredelsesgebyr for mindre alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskloven. Det betyr at den som bryter regelverket vil få et administrativt gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet. På denne måten vil de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet på en rask og effektiv måte.

– Lakseoppsynet er godt i gang, og vi får stadig tips om ulovlig fiske i hele landet. Nå som feltpersonalet vårt i Statens naturoppsyn kan gi overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, vil også flere av de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet.

Dette sier direktør i Miljødirektoratet, sier Ellen Hambro, i en pressemelding. 

Mindre brudd er for eksempel å fiske i lakseførende vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift, ulovlig fiske i munningsfredningssoner og brudd på ukefredningen eller merkebestemmelsene ved kilenotfiske.

(Saken fortsetter under bildet)

Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene. Her er en laks fanget i et ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Hvilke brudd som kan medføre gebyr, og hva gebyrsatsene for de ulike bruddene er, følger av forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven:

  • Forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven - Lovdata
  • Alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskeloven, slik som ulovlig garnfiske, vil som tidligere bli anmeldt til politiet.
SNO gjør løpende oppsyn med laksefiske langs hele kysten, men innsatsen mot ulovlig fiske styrkes spesielt i Nordland og i Vestland.

– I Nordland og Vestland er det fortsatt for mye ulovlig fiske. Det brukes store ressurser på å reetablere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris i disse områdene. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier miljødirektør Hambro.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Laksen havnet for første gang på rødlista over truede arter i Norge i 2021. Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene.

Miljødirektoratet får mange tips og tilbakemeldinger om ulovlig fiske fra publikum, noe som tyder på at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Hambro oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørret og laks mot ulovlig fiske, sier Hambro.

Saken fortsetter under annonsen.