Ronny og Merete Sommero inviterer til besøk i brennevinskjelleren på Strand. Foto: Helgeland museum

Inviterer inn i brennevinskjelleren

Skrevet av Roger Marthinsen
07.09.2019 09:00 - OPPDATERT 07.09.2019 10:05

Varierte kulturminnedager i Nesna, med tur til gravfelt, parkvandring, besøk på et gammelt tingsted og en tur inn i brennevinskjelleren.

I dag starter kulturminnedagene i Norge, som pågår til og med neste helg. 

Årets tema er fremtidens kulturarv, med vinkling mot refleksjon om hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven. Kulturarv brukes ofte om «spor etter menneskelig aktivitet».

Og spor etter menneskelig aktivitet er noe av det Helgeland museum avdeling Nesna, i samarbeid med Nesna kommune og fore grunneiere, går etter de neste dagene. Her arrangerer man fire kulturminnebesøk, hvor variasjoner i tid, type og sted er fellesnevner:

Tur til gravfelt på gården Handnes på Handnesøya, besøk i brennevinskjelleren på Strand på Strandlandet, en tur i parken og en tur i arkeologiske spor på Tomma.

På Handnesøya finnes 20 lokaliteter med totalt 42 kulturminner er automatisk fredet etter kulturminneloven på grunn av sin høye alder. Gravfeltene på Handnes er datert til bronsealder eller jernalder. Grunneierne for det ene feltet, Anne Grethe og Helge Jørgensen, tar folk med til noen av gravfeltene. Inger Richardsen fra Nesna kommune informerer om skjøtsel av denne type kulturminner, og Ann Kristin Klausen fra Helgeland Museum skal snakke om før-reformatoriske gravminner i Nesna.

(Saken fortsetter under bildet)

Alsøy på Tomma. Foto: Widerøe

Strand var fram til slutten av 1800-tallet et stort handelssted. I 1900 ødela en brann bygningsmassen, men deler av brennevinskjelleren sto igjen, og denne er tatt vare på. Eierne Merete og Ronny Sommerro skal der forteller om handelen og historien. 

Rundt den tidligere lærerskolens bygningsmasse på Nesna tettsted ligger en stor flott park. Den er en viktig del av kulturmiljøet og utgjør en spesiell type kulturlandskap med to alleer med aspetrær, innplantede varmekjære treslag som lønn, lind, kirsebær, almetrær mot den gamle Rektorgården og lokale lauvtrærarter. Flere fremmede bartrær er også plantet inn. Unn Tveraabak, som er både lærer og botaniker med stor interesse for gammelt kulturlandskap, tar folk med på en park-vandring. 

Ifølge muntlig tradisjon var Tinghågen på Alsøya et gammelt tingsted. Her blir det besøk på berget, der man får høre litt om bakgrunnen for navnet, og bruken, av Helgeland Museums Ann Kristin Klausen.  Hele 80 kulturminner, fordelt på 54 lokaliteter, fra før reformatorisk tid er funnet på Tomma. Dette er over halvparten av kjente funn i Nesna. Man besøker to av gravhaugene fra vikingtida. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.