Maja Lisa Kappfjell er rådgiver ved Divvun, Universitetet i Tromsø.

Inviterer til historisk sørsamisk språkkonferanse

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
27.09.2019 14:40 - OPPDATERT 28.09.2019 07:00

Som ledd i FNs internasjonale år for urfolksspråk inviterer Divvun, UiT-Norges arktiske universitet og Nord universitet til konferanse om sørsamisk språk.

De første sørsamiske språkforskningsdagene (voestes åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh) arrangeres 2.–4. oktober 2019 på Nord universitets campus i Levanger. Det er påmeldt 45 forskere, lærere, studenter og språkarbeidere, skriver Nord Universitet i en pressemelding. 

– Det er, så vidt vi vet, første gang i historien at sørsamisk språk er tema for en såpass stor konferanse, sier Maja Lisa Kappfjell, rådgiver ved Divvun, Universitetet i Tromsø (UiT) i pressemeldingen. 
Hun er ansvarlig for konferansen sammen med kollega ved Divvun, prosjektleder Sjur Nørstebø Moshagen og førstelektor Asbjørn Kolberg, Nord universitet.

Konferansen arrangeres av Divvun-gruppa ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø, og Nord universitets Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Språkforskere fra fem land
Språkforskere fra Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Polen har hovedinnledninger og innlegg. På konferansens siste dag blir det workshops der aktuelle problemstillinger knytta til sørsamisk grammatikk, normering, språkteknologi og språkrevitalisering blir tema.

– Målet med konferansen er å samle forskere, studenter, lærere og språkarbeidere for å utveksle og drøfte ny kunnskap om det sørsamiske språket, sier Asbjørn Kolberg. 

Han legger til at Divvun arbeider med å utvikle språkteknologiske verktøy, for eksempel en sørsamisk grammatikk-kontroll og oversettelsesprogram. Utvikling av slike verktøy medfører språkfaglige problemstillinger som vil bli drøftet på konferansen.

Les mer om:

UiT sørsamisk
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.