Inge Myrvoll etterlyser stadig svar fra Line Ellingsen. Her sammen med partifelle Hilde Rønningsen.

"Jeg frykter, men tror ikke det vil skje, at den såkalte skoleopposisjonen vinner"

Skrevet av Inge Myrvoll
08.06.2019 10:45 - OPPDATERT 08.06.2019 10:58

DEBATT: – Jeg registrerer at Line Ellingsen ikke lenger søker inndekning av kostnadene i Dan Erik Kjellnøs drømmerier, skriver Inge Myrvoll.

---------------------------

Dette innlegget er Inge Myrvolls svar til Line Ellingsen, etter at sistnevnte hadde besvart Myrvolls kritikk mot Ellingsen. 

--------------------------

Mitt motiv for mitt innlegg var å vise at fakta ikke er så enkle. At statistikk kan brukes, og misbrukes. Mitt motiv var å vise at vi ikke bruker lite for hver elev, men at vi bruker dem feil. Vi bruker for mye på areal, som burde vært brukt på undervisning.

Jeg griper ikke hansken nå Line Ellingsen. Som varaordfører i 2009 tok jeg et meget upopulært standpunkt om å endre skolestruktur i Rana. Vi hadde erfart at elevtallet sank for hvert år, og fikk prognosene for de neste årene. Flertallet trodde ikke på prognosene. Prognosene stemte. Men viljen til å forholde seg til dem var fraværende for flertallet i kommunestyret.

Mitt bidrag nå er å konstatere at på grunn av manglende evne til å handle i tide bruker vi fortsatt for mye på areal, som burde brukes på undervisning. Derfor bruker jeg hva vi bruker pr elev samlet, ikke bare på undervisning. Derfor frykter jeg, men tror ikke det vil skje, at den såkalte skoleopposisjonen vinner. For da blir det ennå mer areal som skal dekkes inn.

Jeg registrerer at Line Ellingsen ikke lenger søker inndekning av kostnadene i Dan Erik Kjellnøs drømmerier. Og jeg savner svar på hvordan vi skal dekke inn krevende utfordringer på omsorg, dersom vi skal reversere skolestrukturen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.