Antall elg som er påkjørt og drept av tog i Rana, stiger. I natt ble i alt fem dyr påkjørt av tog, deriblant to tvillingkalver. Arkivfoto: Roger Marthinsen

– Jeg har aldri opplevd det verre

Skrevet av Roger Marthinsen
28.02.2018 10:33

Dødstallene på Nordlandsbanen stiger. I natt ble fem elg påkjørt. Ettersøksjegerne som må ut for å rydde opp, fortviler.

Fem elg mistet livet etter å ha blitt påkjørt av tog i natt.

Dyrene ble truffet av to forskjellige tog. Først ble ei elgku med to tvillinger påkjørt av nattoget. Kalvene døde momentant, mens viltnemda ettersøksgruppe måtte avlive kua. Litt senere ble to ungdyr påkjørt av et malmtog.

Begge påkjørslene skjedde mellom Ørtfjell og Skonseng i natt.

Nattens påkjørsler kommer i en lang rekke med påkjørsler av dyr på Nordlandsbanen, og der antallet drepte elg er høyere enn antall påkjørte reinsdyr. Fra personell som driver med ettersøk av påkjørte elg er det påpekt at det gjøres lite for å forebygge elg-påkjørsler, og at denne delen av dyretragediene på Nordlandsbanen snakkes det lite om.

Flere elg enn rein

– Ingen eier elgen, mens noen eier reinen. Som kommune forvalter vi viltet, men eier det ikke. Politikerne snakker om reinsdyr, men lite eller ingenting om elg, uttalte John Gunnar Halse, landbruksveilder for skog og viltforvaltning i Rana kommune, til Rana No nylig.

Da Halse snakket med Rana No var 66 elg registrert påkjørt og drept av tog, bare i Rana. Dette antallet har steget betraktelig bare de siste dagene. På Nordlandsbanen-strekningen Steinkjer-Bodø var 148 elg påkjørt og drept i tidsrommet 1. januar til 12. februar. I det samme tidsrommet var 126 reinsdyr påkjørt og drept.

Etterlyser tiltak

Ettersøksjegerne som blir utkalt når elg blir påkjørt, fortviler over situasjonen. Rana No har snakket med ettersøksjegeren som måtte ut i natt, for å avlive elgkua som hadde overlevd sammenstøtet med nattoget. 

[annonse]
– Vi er ute og tar hand om skadde og drepte dyr nesten hver eneste dag, og det som skjer er helt forferdelig, sier ettersøksjegeren, som ikke ønsker å stå fram med navn i media. 

– Jeg har aldri opplevd det verre enn denne vinteren. Nå må det settes inn tiltak for å lede elgen vekk, sier vedkommende.

Geir Snefjellå er en av to vaktledere i kommunens ettersøksjegergruppe. Han har overfor Rana No betegnet denne vinteren som et rent blodbad. Også han har etterlyst tiltak for å forebygge elg-påkjørslene.

– Det er det samme hver eneste vinter. Alle peker på hverandre, men tar tilsynelatende lite ansvar, uttalte Snefjellå til Rana No.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.