Espen Haaland i dagens formannskapsmøte. Foto: Hedda Hiller

– Jeg kjenner jeg blir oppriktig irritert!

Skrevet av Hedda Hiller
06.11.2018 14:41 - OPPDATERT 06.11.2018 17:59

Høyres Espen Haaland tente da rådmannens innstilling for andre gang gikk i mot kommunestyrets enstemmige vedtak. Det hele endte opp med at begge sakene ble utsatt.

Formannskapet har besluttet å utsette både sak 95/18 Havmannaksen og Jernbaneparken - videre fremdrift og sak 96/18 Parkeringsordningen i Mo sentrum.

Dette etter at både SV, Ap og Høyre signaliserte at de ikke kunne stå inne for måten sakene var utredet på. Sterkest reagerte Espen Haaland (Rana Høyre). Da saken om parkeringsordningen i Mo sentrum ble tatt opp, sa han klart i fra om hva han mente om saksutredningen. Rådmannen hadde nemlig innstilt til at dagens parkeringsordning skulle opprettholdes, stikk i strid med kommunestyrets enstemmige vedtak om å legge til rette for økt aktivitet og handel i sentrum ved å på sikt få etablert en tidsregulert gratis parkering

– Når jeg leser denne innstillingen kjenner jeg at jeg blir oppriktig irritert! Vi har gjort en serie dårlige vedtak, som gjør at sentrum fremstår som dødt flere ganger i uka. Å prøve å se på løsninger for å få på plass fremtidig gratis parkering, skulle være et avbøtende tiltak, men det har adminsitrasjonen gått i mot. Det dere sier her er at dere er happy med det dere har, også har dere lagd ei utredning som passer til det, sa Haaland og fortsatte.

– Hvorfor fremsettes de ingen forslag til hvordan vi kan tenke nytt, søke samarbeid og utvikle ting på nye områder? Vi har i min tid som politiker kommet med flere innspill til områder hvor vi har ment vi kunne gjøre annerledes eller bedre. Vi har foreslått forandringer i drift og vedlikehold ved både Mjølan og Moheia, forandringer i parkeringsordning, omorganisering av renhold... Nesten uten unntak får vi tilbake at måten vi i Rana kommune har organisert oss på er perfekt. Det er kanskje på tide at vi setter oss ned og tenker oss om, for dette kan jeg nesten ikke forholde meg til! Vi må ta innover oss at samtlige her ønsket seg gratis parering, og heller sende dette tilbake til ei reell utredning, sa Haaland.

– VI HAR IKKE FORESLÅTT EN HOCKEYBANE

Det ble også temperatur da saken om Havmannaksen og Jernbaneparken var oppe til behandling. Vannspeilet kommunestyret har enstemmig vedtatt at de ønsket lagt i Jernbaneparken, var nemlig av rådmannen foreslått flyttet til Talvikparken, samlokalisert ved Rana ungdomsskole.

– Vi har foreslått et vannspeil, og ut fra det jeg forstår må det vannspeilet ha vokst til en hockeybane. Det var var ikke dette vi mente, og vi kommer ikke til å gå for rådmannens innstilling, sa Hilde Rønningsen (Rana SV) og var tydelig på at SV fortsatt ønsket at den gamle veien i Jernbaneparken skal fjernes og såes inn, og at det etableres et vannspeil som kan brukes for lek om vinteren.

– VANSKELIG

Også Aps gruppeleder, Jan Erik Arnøy, synes det var vanskelig å gå for rådmannens innstilling.

– Det å fjerne veien og etablere et vannspeil var en såkalt midlertidig løsning for å bøte opp i påvente av fremtidige planer. Jeg synes det er litt vanskelig at vi har fått en sak til politisk behandling, som gå i mot det kommunestyret har vedtatt tidligere, sa Arnøy.

Rønningsen uttrykte nok en gang frustrasjon i forhold til det hun antydet var uvilje fra administrasjonen.

– Det er ingen av oss som er landskapsarkitekter. Vi ønsker å få fjernet den asfalten og etablere det vannspeilet. Vi har ikke sagt at det må ligge på verst mulig plass i forhold til å få til å realisere dette. Det må være mulig å finne gode løsninger på det et enstemmig kommunestyre har vedtatt, sa Hilde Rønningsen.

Begge sakene ble til slutt utsatt, og sendt tilbake til administrasjonen for ny utredning. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.