Foto: Roger Marthinsen

"Jeg sto sammen med statsminister Erna Solberg da det berømmelige spadetaket ble tatt"

Skrevet av Kai Henriksen, Tidligere ordfører i Rana (H)
09.07.2020 08:22 - OPPDATERT 09.07.2020 13:00

Høyre sin troverdighet står på spill

De siste dagene har debatten om flyplass i Mo i Rana rast i mediene. Denne gangen er det Avinor og regjeringen som høster kritikk – til tross for at Avinor har lagt fram en fremdriftsplan og til tross for at regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere til stadighet har uttalt at flyplassen skal bygges.

Kritikken er berettiget. Jeg slutter meg til den.

Det har vært jobbet med Polarsirkelen Lufthavn i over 13 år. I fire av disse årene var jeg ordfører og det var en av de viktigste sakene jeg har jobbet med. Jeg stod sammen med statsminister Erna Solberg da det berømmelige spadetaket ble tatt. Nå er det snart fem år siden jeg var ordfører. I min fireårsperiode som ordfører ble flyplassprosjektet løftet opp til sentrale politikere hver eneste uke. Vi fikk meget gode skussmål for hele prosjektet og det har vært gjentatt til det kjedsommelige at denne flyplassen skal realiseres. 

Helgelendingene har lest om prosjektet hver uke i 13 år, det vil si at de har lest om prosjektet i 676 uker. Det er ufattelig lenge. Og det er publisert en ufattelig mengde med spaltemeter om prosjektet.

Jeg blir sterkt bekymret når jeg ser Avinor sin fremdriftsplan. Dette er ikke en plan for fremdrift. Dette er trenering og utsettelse. Konsekvensene er at flyplassen blir dyrere og at prosjektet vil bli lagt på hylla. Uttalelsene fra Avinor om at de slett ikke ser bort fra ytterligere forsinkelser bekymrer meg kraftig. Samferdselsminister Knut Arild Hareide må ta et umiddelbart grep

Til mine partifeller i Høyre og venner i regjeringsapparatet har jeg bare ett budskap: Nå med ord byttes ut med handling. Nå må regjeringen og stortingsrepresentantene våre ta resolutte grep. Kontrakten som ligger på bordet må benyttes og prosjektet må igangsettes i høst eller senest våren 2021.

Uten en umiddelbar byggestart mister vi i Høyre all troverdighet.

----------

LES OGSÅ:

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.