"Jeg syns jo det var en fantastisk ide! Holdningsskapende arbeid har alle ansvar for, og det må starte tidlig!"

– Regnbuen symboliserer tilhørighet, fellesskap, solidaritet, mangfold og frihet. Frihet til å være den du er. Det er jo akkurat de verdiene vi ønsker å gi våre barn. Jeg skjønner ikke at Krf problematiserer det, skriver Linda Eide.


Skolesekker med regnbueflagg

Jeg tror alle, uansett politisk parti eller politisk tilhørighet ønsker at barn og unge skal vokse opp og bli gode og inkluderende mennesker. Jeg tror også alle ønsker at alle barn skal føle seg inkludert og få mulighet til å være den de er.

Det diskuteres mye rundt dette med utenforskap. Vi leser om saker i sosiale media og debatten går om hvordan vi skal forhindre utenforskap. I leserinnlegg får vi høre triste eksempler på barn og unge som har opplevd dette på kroppen og om voksne som observerer at dette skjer. Det har blant annet vært mange eksempler på utestenging og utenforskap i forbindelse med årets russefeiring. Ungdomstiden som for mange er den beste tiden, oppleves for andre som en epoke de bare vil glemme.  Det viser seg at mange sliter psykisk i voksen alder og har problemer med tilknytning til andre mennesker fordi de har opplevd å ikke bli inkludert og akseptert i barn og ungdomstid.

Hva skal man så gjøre med dette? Alt handler vel egentlig om holdninger til sine medmennesker. Det handler om raushet og toleranse for at man er forskjellige og det handler om at alle har et ansvar for å gi barn og unge gode holdninger og ikke minst utøve det.

Fylkestinget i Nordland behandlet i fjor høst planen «Ungt utenforskap». Dette var et enstemmig vedtak som alle partier stilte seg bak og applauderte. Nordland fylke skal i samarbeid med helsetjenesten, NAV, grunnskolene, fritidsklubber etc arbeide for å hindre utenforskap for barn og unge i Nordland.

Dette er en stor og viktig jobb. 7.000 unge i Nordland står utenfor jobb eller skole. Det er forskjellige grunner til dette. Mange av de føler seg utenfor, de sliter med å bli akseptert for den de er og sliter med å passe inn. Derfor krever det at alle som jobber innenfor de forskjellige tjenestene og alle voksne viser raushet og toleranse for alle, uavhengig av hvem de er og hvordan de er. Sannsynligheten for å lykkes er bedre da.

Denne uken leste jeg et avisoppslag som omhandlet skolesekkene som skal deles ut til neste års førsteklassinger i Troms og Finnmark. I saken kommer det frem at Krf-politikere og noen foreldre reagerte på at sekkene hadde et regnbueflagg på sekkelokket? Jeg syns jo det var en fantastisk ide! Holdningsskapende arbeid har alle ansvar for og det må starte tidlig! Fylkesordføreren tar med dette ansvaret på alvor.

Regnbuen symboliserer tilhørighet, fellesskap, solidaritet, mangfold og frihet. Frihet til å være den du er. Det er jo akkurat de verdiene vi ønsker å gi våre barn og fantastisk og kunne gi våre førsteklassinger! I bibelen symboliserer regnbuen fred og håp, noe som betyr ekstra mye med alt som skjer i verden nå. 

Som utdannet pedagog ser jeg muligheten den regnbuen på sekken kan brukes som utgangspunkt for gode samtaler og dialog med barna.

Jeg skjønner ikke at Krf problematiserer det og heller ikke de foreldrene som kommer til å nekte barna å bruke sekken med regnbueflagget? Det er akkurat slike holdninger som gjør at vi ikke lykkes med å skape et raust og inkluderende samfunn der alle får være den de er. Med slike holdninger har vi ennå en vei å gå og vi trenger enda flere regnbueflagg!

Jeg støtter helhjertet fylkesordfører Tarjei Jensen Bech med den gode ideen med regnbueflagg på sekken. Han understreker i saken at regnbuen er et allment symbol og at vi alle er barn av regnbuen. Jeg håper Nordland også får dele ut slike sekker til sine førsteklassinger!