ALVORLIG TREND: SLT-koordinator Rune Bang, politioverbetjent Tom Håvar Bogen og politiførstebetjent Cecilie Johnsen forteller om jenter helt ned i 12-årsalderen som har solgt bilder av seg selv til voksne menn. Foto: Roger Marthinsen

Menn kjøper seksualiserte bilder hos jenter helt ned i 12-årsalderen. Betalingen er penger eller narkotika. I enkelte tilfeller er det også begått fysiske overgrep.

Skrevet av Roger Marthinsen
05.02.2020 15:52 - OPPDATERT 10.02.2020 07:25

Politiet har avdekket at jenter sender seksualiserte bilder via Snapchat og messenger, til menn som er villig til å betale med penger eller narkotika. I enkelte tilfeller er det snakk om fysiske møter der overgrep har skjedd mot betaling.

Dette forteller Cecilie Johnsen, politiførstebetjent ved Mo i Rana politistasjon, om det politiet har avdekket.

– Det er snakk om mindreårige jenter helt ned i 12-årsalderen, som selger seksualiserte bilder via Snapchat eller messenger, til voksne menn. Betalingen er penger eller narkotika, forteller Johnsen.

– I enkelte tilfeller er det også inngått avtaler om fysiske møter, der det er begått overgrep mot betaling, sierJohnsen.

Politiet avdekket det man betegner som en alvorlig trend, på slutten av 2019. Det er avdekket tilfeller også i 2020. 

– Politiet ble klar over dette gjennom politiets forebyggende arbeid, sier Johnsen.

PRESS OG AVTALTE MØTER

Foreløpig er politiet forsiktig med å gi detaljert informasjon om hva man har avdekket.

– Det vi kan si er at det er snakk om flere jenter, som i hovedsak omfatter Rana. Det er snakk om miljøer uavhengig av hverandre, sier Johnsen.

Om mennene som skal ha utnyttet og begått overgrep overfor jentene, vil politiet foreløpig ikke si mer enn at det er snakk om voksne menn. I enkelte tilfeller er det snakk om å ha utøvd press for å få jenter til å sende materiellet. Det skal også ha funnet sted møter der fysiske overgrep har skjedd, mot betaling. 

– I straffesakssporet straffeforfølger politiet de voksne mennene, sier Johnsen.

Straffelovens grense for barn går ved 18 år. Hvis du får et barn under 16 år til å utføre seksuell omgang med seg selv, rammes dette av de samme straffebudene som hvis du skulle utført dette selv. Å være i besittelse av seksualiserte bilder av barn, er etter loven likestilt med å være i besittelse av overgrepsmateriale. Strafferammen for besittelse av overgrepsbilder og -film med barn er inntil tre års fengsel.

UTELUKKER IKKE MØRKETALL

Politiet er foreløpig varsomme med å tallfeste hvor mange jenter det er snakk om.

– Det vi i øyeblikket kan si er at det er snakk om flere, sier politiførstebetjent Johnsen.

– Det vi også kan si er at vi ikke kan utelukke at det er snakk om ennå flere enn det vi hittil har avdekket og har kjennskap til, sier leder for forebyggende enhet ved Mo i Rana politistasjon, Tom Håvar Bogen. 

For å avdekke eventuelle ukjente overgrep og, ikke minst, for å forhindre at nye overgrep skal finne sted, oppfordrer politiet også foreldre og foresatte om å komme på banen. 

– Oppfordringen vår til dem er; følg med. Snakk med barna. Spør. Har de plutselig kjøpt seg noe nytt; hvor fikk de pengene fra? Slike ting, sier Bogen.

– Følg med i den jungelen av apper og digitale kanaler som de benytter seg av. Se etter endringer i adferden hos barna, supplerer SLT-koordinator i Rana kommune, Rune Bang.

– SJEKK BARNAS BARNKKONTO

Politiførstebetjent Cecilie Johnsen sier at foreldre som har mistanke også med fordel kan sjekke barnas bankkonto. Betaling skjer blant annet på måter som gjør at det kan være synlig gjennom banktransaksjoner.

– Barn har rett til privatliv, men foreldre har også rett til å sjekke hva de driver med. Og oppdager man noe som ikke stemmer, noe som gir grunn til bekymring, så snakk med barna og eventuelt  ta kontakt enten med politiet eller SLT-koordinator, sier Bogen.

Rune Bang ber også venner av de som har vært utsatt for noe, om å si i fra.

– Dette er ikke hemmeligheter man skal holde. De som blir utsatt for slikt, de behøver hjelp, sier Bang.

– Det er også viktig at de som blir spurt om slike ting men sier nei, sier i fra, sier politiførstebetjent Cecilie Johnsen, som påpeker at det både finnes hjelpetelefoner for barn, og politiets egne kanaler der man kan gi tips anonymt. 

----------

Trenger du noen å snakke med?

  • Ring Landsdekkende hjelpetelefon for incest og seksuelle overgrep på telefon 800 57 000. Telefonen er gratis og døgnåpen.
  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Det er gratis å ringe og du kan være anonym.
  • Du kan også ringe politiet på 02800
----------

Les også:

 

 

Les mer om:

Overgrep sosiale medier