Frida Jacobsen Lindegaard (nr.2 fra høyre bakerst) og Emilie Klaveness (nr.2 fra høyre fremst) kommer til Rana onsdag 16. november.

Jusshjelpa i Nord-Norge kommer til Rana: –⁠ Lavterksel for å møte oss

Onsdag kommer to representanter fra Jusshjelpa til Mo i Rana for å tilby gratis juridisk rådgivning til de som trenger det mest.


Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak i Tromsø som gir gratis juridisk rådgivning til de som trenger det mest. De tar inn saker fra hele Norge men reiser på saksinntaksturer i Nord-Norge for å ta inn saker fysisk. Onsdag kommer de til Mo i Rana, representert av Frida Jacobsen Lindegaard og Emilie Klaveness.

– Vi er et rettshjelptiltak drevet av studenter og vi hjelper de som trenger det mest. De som ikke har rett på frihetshjelp, men heller ikke råd til advokat, sier Jacobsen Lindegaard til Rana No.

– Inkludert ledelsen er vi 22 ansatte, hvorav 12 saksbehandlere. Vi er det inn i forskjellige grupper som tar saker om huseierett, arbeidsrett, ekteskap, samboerskap, sosial- og helserett, trygd, barnerett, gjeld, fengsel og utlendingsrett. Vi tar mye. Vi tar ikke strafferett, men vurderer etter våre egen kompetanse. 

Frida og Emilie vil være å trene på Rana bibliotek/Campus Helgeland onsdag førstkommende, 16.november, klokken 11-13. Man kan gå inn begge innganger, det vil være anvisninger til det aktuelle rommet.

– Det er det bare å møte opp, ikke noe timebestilling. Det er lavterskel for å møte oss, sier Jacobsen Lindegaard.