Den samiske bokbussen som betjener Helgeland er i dag på Mo. Nå er det et spørsmål om hvor lenge den vil rulle rundt i regionen. Foto: Roger Marthinsen

Kan være over for den samiske bokbussen

Sametinget har vedtatt å kutte tilskuddet til de samiske bokbussene. Det kan bety slutten for bokbussen som har Hattfjelldal som base.


Sametingsrådet inviterte nylig samiske bokbusseiere til møte i Alta for å diskutere hva som skjer etter at Sametinget i høst vedtok å kutte tilskuddet til de samiske bokbussene. Vedtaket kan bety slutten for bokbussen som har Hattfjelldal som base.

I Nordland betyr Sametingets kutt til bokbussene, at det er slutt på et årlig tilskudd på ca 3,5 millioner til både den sørsamiske bokbussen, som Nordland fylkeskommune drifter, og til Lulesamisk bokbuss, driftet av Tysfjord Kommune, og hvor fylkeskommunen også bidrar med tilskudd.

Fylkesråd for kultur miljø og folkehelse, Aase Refsnes er glad for dialogen, og fikk i møtet utdypet innholdet i høringsuttalelsen som fylkeskommunen ga til Sametinget i høst.

– Det er godt at vi endelig får satt oss ned rundt bordet, og vi har behov for å tydeliggjøre ovenfor sametingsrådet hvor viktig kulturformidler den sørsamiske bokbussen er. De formidler, samarbeider, skaper nettverk, og er rett og slett en viktig samisk institusjon i Norge, sier fylkesråd Refsnes.

Sametingsrådene Silje Karine Muotka (NSR) og Henrik Olsen (NSR) og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes.

I vedtaket til sametinget ble det utdypet at bortfallet av tilskudd skal erstattes med formidlerstillinger i lule- og sørsamiske områder.

– Jeg gjorde det klart i møtet at litteraturformidlerstillingene for både sørsamisk og lulesamisk språk må legges til Nordland, gjerne i samme områder som bokbussene kjører. Disse to språkene er sterkt truet, og det er viktig at Sametinget satser på disse.

Sametingsvedtaket åpner også for mindre tilskudd ved opprettholdelse.

– Men det er ikke mulig å opprettholde tilbudet vi har i dag med bare en fjerdedel av tilskuddet fra Sametinget. Jeg håper sametingsrådet tar oppfordringen og ser på måter vi kan styrke samisk litteratur og formidling nært der folk bor – også i Nordland, utdyper Refsnes.

I møtet med sametingsrådene ble stilt mange spørsmål, men det kom ikke så mange svar. Fylkesråd Refsnes ønsker seg flere avklaringer.

– Hvordan kan vi sammen styrke sørsamiske og lulesamisk språk? Jeg ser frem til videre dialog med Sametinget. Dette er viktige avklaringer som vi har felles interesser i, avslutter fylkesråd Aase Refsnes.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.