Kari Hege Mortensen. Foto: Susanne Forsland

Kari Hege vil vite hvordan du har hatt det under pandemien

– Et viktig bidrag til å forstå folks reaksjoner.

Folkehelseinstituttet gjennomfører nå en undersøkelse i Nordland om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Koronapandemien har vært en stor utfordring for både folk flest, og for helsetjenestene i de fleste land over hele verden. Slik har det også vært i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomfører derfor fylkeshelseundersøkelsen om koronaviruset for tredje gang i Nordland.

– I undersøkelsen prøver man å finne ut hvordan den voksne befolkningen i Nordland, og i andre utvalgte fylker, har reagert på denne utfordringen. Undersøkelsen vil bli et viktig bidrag til å forstå folks reaksjoner, og hvordan håndteringen av pandemien har påvirket befolkningen etter gjenåpningen av samfunnet, forklarer fagleder for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune, Kari Hege Mortensen.

Nordland er valgt fordi Nordland fylkeshelseundersøkelse ble gjennomført like før pandemien brøt ut. Dette gir FHI mulighet til å se på endringer blant innbyggerne fra før pandemien startet, under, og til nå når befolkningen har levd en god stund med koronapandemien.

– Fylkeshelseundersøkelsen om korona har blitt gjennomført to ganger tidligere i Nordland fylke. Siden smittesituasjonen har endret seg etter dette, og siden vi nå har levd lenge med mange av tiltakene, blir denne undersøkelsen gjentatt, poengterer Mortensen.

I tillegg til Nordland, gjennomføres undersøkelsen også i fylkene Agder, Vestland, og i Oslo.

– Vi inviterer et utvalg av de som allerede deltok i folkehelseundersøkelsen i Nordland, og håper at de vil hjelpe oss ved å svare på spørreskjemaet vi sender ut, sier prosjektleder Tony Leino ved Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen foregår kun på nett, der deltakerne svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema. Utfyllingen vil ta omtrent 20 minutter. Resultatene skal støtte opp under arbeidet mot pandemien, gi viktig informasjon til arbeidet med å motvirke negative konsekvenser og bidra til å øke den nasjonale beredskapen ved fremtidige pandemier.

– Deltakelsen i fylkeshelseundersøkelsen i Nordland i 2020 var svært høy, og resultatene er av stor verdi for folkehelsearbeidet i fylket. Nordland fylkeskommune håper at mange vil delta også i denne undersøkelsen, sier fagleder Kari Hege Mortensen.

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.