Foto: Roger Marthinsen

''Kefør tarmkreftkirurgien kjem til Mo''

– Hvis noen holdt ei hand over den sporadiske kirurgien i SSJ, så var det UNN med stilltiende aksept fra Helse Nord, skriver Trond Ørjan Møllersen.


--------–

#Debatt                  

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning.         

----------

Hans H. Wasmuth heiter den eine av de to som ga Helse Nord råd i forbindelse med lokalisering av tarmkreftkirurgien. Han er Dr. Philos og spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi. Han var avdelingsoverlege i Bodø i 20 år og kjenner Helgeland godt.

I etterkant av vedtaket i Helse Nord-styret ble han beskyldt for både det ene og det andre av forkjemperne for Sandnessjøen. Han har funnet det riktig å svare, og det skjedde i Helgelands Blad 25. juli. Når han spør kefør tarmkreftkirurgien ikke kunne legges til SSJ skriver han: «Det korte svaret er at det ikke fins noe faglig kirurgisk kompetent miljø der for en tilbakeføring.»

Bakgrunnen for denne situasjonen har stikkordet sporadisk kreftkirurgi. Han går tilbake til 1990-tallet da det var diskusjon om krav til et minste antall kreftoperasjona et sjukehus måtte ha. Han deltok i arbeidet med dette, som ikke konkluderte … «Men det var ingen uenighet om at sporadisk kreftkirurgi ikke måtte forekomme.» Dette førte til at små sjukehus av eget initiativ slutta med tarmkreftkirurgi og overlot pasientan til sjukehus med trening i faget. 

Det var bare ett sjukehus i Norge som ikke gjorde det, og det var SSJ. Siden tjukktarmkreft kom inn i statistikken i 2011, operert SSJ ca. 10 pasienta i året. Noen år falt SSJ ut av statistikken fordi antallet var så lavt. Kefør dreiv SSJ sporadisk tarmkreftkirurgi? Om ikke foretaksledelsen visst, så visst kirurgan sjøl at sporadiske operasjona ikke skulle forkomme. Og kefør greip ikke Helse Nord inn? Wasmuths vurdering er at SSJ fortsatte med sporadiske tarmkreftoperasjona «fordi de visst at ga de dette fra seg, ville de stå svakt i en kommende kamp mot Mo.» 

De som påstår at det var feiltolking av statistikk når SSJ vart fratatt tarmkreftkirurgien, levnes ikke mye heder. Han skriver: «Vi har ikke å gjøre med for små tall, eller mye øyeblikkelig hjelp-tilfeller eller skrøpelige pasienter ved kysten. Dette er ikke tilfeldige variasjoner, men et systematisk avvik.  Årsaken finnes i den utførte kirurgien, som var farligere der enn det man skal akseptere i Norge.»

Wasmuth nevner rapporten fra de tre kirurgan som vart offentliggjort 11.01.21. Han trekker fram at rapporten karakteriserte operasjonstidene i SSJ «som «grotesk» tatt i betraktning at dette er en standard prosedyre alle gastrokirurger som påtar seg dette, skal kunne utføre raskt og trygt.» Han forklarer dette utsagnet som et varsel om at «kirurgene ved Sandnessjøen var uten kompetanse til å utføre slike inngrep.»

Wasmuths innlegg er svært viktig for alle som følger med i Helgelandssykehuset 2025. Derfor prøver eg å formidle det viktigste her. Han stiller spørsmål ved Helse Nords handtering av saka, og  han kunne også ha spurt om UNN Tromsø sine handlinger. De stilte kirurg til disposisjon som utførte sporadiske operasjona, og de prøvde seinere å tildekke forholdene i rollen som uhildet spesialist. 

Hvis noen holdt ei hand over den sporadiske kirurgien i SSJ, så var det UNN med stilltiende aksept fra Helse Nord. Men nå får vi håpe at denne kapittelet med eksperimentell kirurgi er over. Wasmuth tror Helse Nord er «klar over hele saksforholdet». Eg er dessverre ikke like optimistisk. 

Trond Ørjan Møllersen

–––––––––––––––