HSF ønsker stopp av nedhugging av villblomster

Skrevet av Carl Andreas Hope Rydsaa
08.09.2019 16:00 - OPPDATERT 08.09.2019 19:15

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti ønsker total stopp av nedhugging av villblomster langs veikantene med unntak av det den som er fullstendig nødvendig for trafikk sikkerhet.

Pollinerende insekter som bier og sommerfugler er en viktig del av naturens syklus. Planter som er pollinert er en viktig matkilde for fugler og pattedyr.

Om Hemnes ønsker å fremstå som en naturvennlig kommune må vi også kunne tillatte et stort omfang av planter. Det holder ikke med å kun lage naturreservat fordi flere insekter flyr kun 1km i noen tilfeller langt mindre og da oppstår innavl.

Insektbestanden har blitt mindre på verdensbasis samt honning produksjonen har blitt langt mindre hos våre lokale birøktere de senere årene. Noe av skylden for den lokale nedgangen av honning kan dessverre skyldes kommunens tidligere mangeårig bruk av både giftige kjemikaler samt en meningsløs nedhugging av villblomster ved mange av kommunens veier.​

Dette er både økonomisk uforsvarlig men også svært miljøskadelig på sikt både for mennesker og dyr samt småkryp.

Hemnes Samfunnsdemokratiske Folkeparti mener derfor at det er på høy tid nå å at Hemnes kommune stopper den absurde ødeleggelsen av villblomster ved de kommunale tomter samt ved kirkene som de også har ansvaret for å klippe. 

HSF vil være en garantist for at bruken av farlige giftstoffer mot dyr og mennesker samt naturen i Hemnes blir tatt på alvor.

For å snu trenden bør vi sette inn tiltak.

Et viktig grep kommunen kan gjøre er å annonsere ut til befolkningen ved å finne hageeiere, gårdbrukere med en ledig åkerkant samt industritomter hvor det kan plantes bie vennlige villblomster eller hageblomster.​

 

Carl Andreas Hope Rydsaa 

3. kandidat Hemnes Samfunndemokratiske Folkeparti 

 Les mer om:

valgt 2019
Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.