«Nordland lider under Høyre-regjeringen»


Regjeringens kutt må nødvenigvis bli synlig også i Nordland. Med en spredt bebyggelse og et forholdsvis lavt innbyggertall lider Nordland under Høyre-regjeringen.

Kai Henriksen i Nordland Høyre påstår at Nordland Senterparti bidrar til sentralisering i Nordland.

Han fremmer en rekke påstander som jeg velger å kommentere.

Nordland SP og de andre styrende partier har etter det jeg har forstått lagt bygging av ny vidregående skole i Bodø på is. Da det ikke er økonomi til å gjennomføre det. Behovet er vel strengt talt heller ikke til stede.

Det jeg kan si meg enig med Kai Henriksen i er at politikken i Nordland for tiden er både sentraliserende og urovekkende.
Man kan spørre seg hvorfor det Arbeiderparti-dominerte Nordland ser ut til å utøve en viss distrikts fiendlig politikk.

Vi ser at det er distriktene som i stor grad rammes av kutt. Både innen samferdsel og nedbygging av tannhelsetjenesten.

Men jeg er av den klare formening om at Nordland Senterparti har bidratt til å dempe sentraliseringseffekten.

Nordland Senterparti har jobbet fram at hurtigbåtene i størst mulig grad skal være godsførende. Mange av båtrutene som under APs fylkesråder lå i fare er nå prioritert og vidreført. Her er fortsatt en jobb å gjøre og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (SP) har vist at han i dialog med kommunene kan levere løsninger som i stor grad ivaretar kysten. Men her er det fortsatt mye jobb å gjøre før man kan si seg fornøyd.

På tannhelse var det betydelig flere tannlegekontor som var foreslått lagt ned. Dette jobbet SP med og man klarte også her å redde mange tannlegekontorer i distriktskommuner.

Når det gjelder utbygging av fylkeshuset vil dette med all sannsynlighet bidra til å redusere leiekostnader og reduksjon i øvrige driftsutgifter på lang sikt. Dette må ses på i et langsiktig perspektiv.

Det holder kanskje ikke helt i mål. Men Nordland Senterparti har etter beste evne klart å redusere konsekvensene av regjeringens nedtrekk til fylkeskommunen.

Det står det respekt av. Senterpartiet får tåle kritikk for at ikke alt er etter partiboka, men da får jaggu meg Høyre også ta sin del av ansvaret når det er nettopp deres egen regjering som reduserer inntektene til fylkeskommunen.

Senterpartiet har i sitt alternative statsbudsjett satt av ca 215 millioner i økte rammer til Nordland fylkeskommune. Og omlag 240 millioner mer til Nordland til rassikring og oppgradering av fylkesveger.

Dette viser med tydelighet at Senterpartiet vil satse i Nordland i motsetning til Høyre som reduserer tilbakeføringene til fylket. Et fylke som i rikt monn bidrar til fellesskapet.

Så; til Kai Henriksen; hvis du kan sørge for å opprettholde eller helst øke tilbakeføringene til Nordland fylkeskommune, så skal Senterpartiet bidra til enda mindre sentralisering.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.