Ansatte ved Rana kulturskole som gleder seg til å treffe elevene igjen (f.v.): Marit Osmo, Kjell Neeraas, Kristine Rønning og Ida Elise Jørgensen.

Klart for skolestart på kulturskolen

Skrevet av Roger Marthinsen
07.05.2020 11:37

Rana kulturskole starter opp med undervisningen igjen førstkommende mandag. – Det er kommet nasjonale veiledere og føringer som er omsatt til lokale smittevernplaner for virksomheten. Det vurderes derfor som trygt å sende elevene tilbake til skolen, sier kulturskolerektor Kristine Rønning.

Kulturskolerektor Kristine Rønning og resten av de ansatte ved Rana kulturskole gleder seg veldig til å ta i mot elever igjen, fra førstkommende mandag. 11. mai åpner nemlig kulturskolen skolebygget igjen, for både elever og lærere.

– Etter flere uker med hjemmeundervisning er vi klare for gjenåpning. Kulturskolen har i perioden etter 12. mars gitt alternativ undervisningstilbud i de fleste disiplinene, noe de fleste har benyttet seg av og vi har hatt gode erfaringer med, sier Rønning. 

Åpningen gjelder for alle alderstrinn og undervisningstilbud. Enkelte undervisningstilbud er allerede avsluttet, og de dette gjelder har fått informasjon. 

Åpningen skal følge retningslinjer for smitteverntiltak, slik at undervisning kan foregå i trygge rammer. 

Rektor ved Rana kulturskole, Kristine Rønning.

– Vi følger gjeldende smittevernråd, og våre aktiviteter og smittevernplan er godkjent av ledelsen i kommunen. Det er et overordnet mål fra oss at alle foreldre, elever og ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt når det gjelder covid 19. Elever og foreldre skal derfor være trygge på at undervisningen som tilbys er forsvarlig. Ta likevel kontakt med oss om du er usikker eller lurer på noe, sier rektor Kristine Rønning, som påpeker at det er viktig at foreldre og elever er godt kjent med smittevernplanen som er utarbeidet.

– Våre lærere vi bidra til ytterligere informasjon og kommunikasjon for å trygge en god gjenåpning. Vi er likevel avhengig av at alle er godt kjent med våre retningslinjer og følger de, sier Rønning.

Kulturskolen har sendt en smittevernplan til brukere. Her er noen av de viktige punktene fra planen:

  • Er du syk kan du ikke komme inn.
  • Foresatte og besøkende må vente utenfor.
  • Vask hendene dine med en gang du kommer inn. Elevtoalettet i administrasjonsbygget finner du i kjelleren.
  • Ved hosting og nysing benytt albue eller papir. Vask/ desinfiser hender etterpå.
  • Sett deg og vent på din time rett utenfor undervisningsrommet. Hold god avstand, 1 meter, til de andre elevene som venter på sin time.
  • Vask hendene dine etter endt undervisningstime.
 

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.