Illustrasjonsfoto

Klima-trusselen: Mer tørke, kraftigere nedbør og flere skred

Skrevet av Roger Marthinsen
12.08.2019 17:00

I nær fremtid vil både mer tørke, kraftig nedbør og skred true bebodde strøk. Røde Kors er bekymret for at flere liv vil gå tapt.

I rapporten «Norges klima 2071-2100» har Norsk Klimaservicesenter på oppdrag fra Røde Kors laget en omfattende oversikt over hvordan klimaendringene vil påvirke ulike regioner i Norge fremover. Framskrivningene for Nordland, Troms og kyststrøkene i Finnmark indikerer økt sannsynlighet for at kraftige regnskyll vil forekomme hyppigere og med større intensitet, med en dobling i antall dager med kraftig nedbør. Antall dager med snødekke vil minke over hele regionen, og snøsmelteflommene vil komme tidligere på året.

– Mer ekstremt og uforutsigbart vær har allerede fått konsekvenser for beredskapsarbeidet. Sommerens dødelige og ødeleggende ras og fjorårets tørke og voldsomme flommer har vist oss at både myndighetene, befolkningen og vi i de frivillige beredskapsorganisasjonene må forberede oss på mer krevende forhold. Det er grunn til å frykte at flere liv vil gå tapt i tiden som kommer, sier Rita Lekang i Nordland Røde Kors.

I rapporten trekkes overvann og regnflommer i tettbygde strøk frem som det fenomenet som har størst skadepotensiale på infrastruktur. Kraftig nedbør i løpet av få minutter eller timer vil forekomme ikke bare på sommeren, men hele året.

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Mer kraftig regnvær kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen i NVE, som har vært med å utarbeide rapporten.

Lokale klimaforhold har alltid påvirket hvor vi bosetter oss og kommunene må ifølge Brox Nilsen ta hensyn til klimaendringer når de planlegger boligområder og infrastruktur.

– Arealer som ikke har vesentlig risiko for naturskader i dag, kan få det i fremtiden, sier forskeren.

Røde Kors ber alle kommuner om å sørge for å ha gode beredskapsplaner og å begynne det forebyggende arbeidet allerede nå.

– Det er vesentlig med gode samarbeidsavtaler mellom kommunene og frivillige beredskapsaktører, og at frivilligheten får delta på øvelser sammen med relevante aktører. Klimaendringene må få en mer sentral plass i risiko- og sårbarhetsanalysene som kommunene skal gjennomføre i tråd med den kommunale beredskapsplikten. Nok ansatte med ansvar for beredskap og beredskapskompetanse på ledernivå i kommunene er svært viktig, avslutter Rita Lekang fra Nordland Røde Kors.

Rapporten ble presentert av Norges Røde Kors under Arendalsuka i dag.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.