MANGLER VEDLIKEHOLD: – Nordland har mange kirker spredt langs vår værharde kyst som vi er stolte av, men som har manglet nødvendig vedlikehold over å, sier leder i Nordland KrF, Dagfinn Arntsen.

Klimasikrer kirker på Helgeland

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
02.12.2019 16:54

En budsjettseier for Nordland KrF.

Nordland KrF gleder seg over Riksantikvarens tildeling av midler til klimasikring av Nordlandskirker. 

Midlene er en viktig budsjettseier for KrF, skriver partiet i en pressemelding mandag.

– De eldre kirkene er et enestående uttrykk for vår tusenårige kristne kulturarv. Dette er noe vi må sikre. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå får på plass midler til Tosen kapell og Sandnessjøen kirke, sier Dagfinn Arntsen, leder i Nordland KrF.

I 2019 er det over Barne- og familiedepartementets budsjett bevilget 10 mill. kroner som tilskudd til klimasikring av verneverdige kirker. Riksantikvaren har etter innkomne søknader bestemt hvilke kirkebygg som skal tildeles tilskudd.

– Nordland har mange kirker spredt langs vår værharde kyst som vi er stolte av, men som har manglet nødvendig vedlikehold over år for å ivareta bygningsskallet til våre kulturskatter. Jeg er derfor veldig glad for at to av våre gamle kirker, nå løftes fram, og tildeles 600 000 kr hver, sier Dagfinn Arntsen.

Midlene kom inn under budsjettforliket i fjor høst, jf. Innst. 14 S (2018–2019), og fordeles som tilskudd til det som kalles «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebygget som er særlig utsatt for klimapåvirkning.

– Det er en stor og viktig oppgave å sikre kirkene mot brann, forfall og klimapåvirkning, og med 600 000 kroner til hver av disse kirkene er vi godt i gang med dette arbeidet, avslutter Arntsen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.