Reinforsheitunnelen blir arena for en katastrofeøvelse onsdag i neste uke.

Kollisjon i tunnel blir scenario for katastrofeøvelse

Skrevet av Roger Marthinsen
29.03.2019 11:09

Kollisjon mellom militære kjøretøy og buss inne i Reinforsheitunnelen blir scenario under «Øvelse Helgeland 2019».

Kommende onsdag mellom klokken 09:00 og 12:30 skal beredskapsaktører gjennomføre «Øvelse Helgeland 2019». Øvelsen blir en fullskala beredskapsøvelse, der scenario som skal øves er en trafikkulykke mellom militære kjøretøy og en sivil buss i Reinforsheitunnelen på Fallheia i Rana.

«Øvelse Helgeland 2019» er en fullskalaøvelse initiert av Helgelandssykehuset som er pålagt å avholde beredskapsøvelse med masseskade. De har søkt samarbeid med politi, brann og redning, Heimevernet (HV14), Nord universitet og Rana kommune. Luftambulanse-helikopteret fra Brønnøysund og Sea-King redningshelikopter fra 330-skvadron deltar også i øvelsen. I tillegg deltar 35 sykepleierstudenter fra Nord universitet, Campus Helgeland, som markører.

Kommunene er lovpålagt å øve sammen med relevante aktører. Videre har Rana kommune og Helgelandssykehuset gjennom en gjensidig avtale forpliktet seg til å invitere og delta på felles kriseøvelser. I forbindelse med oppfølgingsarbeidet til Rana kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse «RanaROS 2018», skal Rana kommune øve ulykke i tunnel, fremgår det av en pressemelding fra Rana kommune.

Felles øvingsmål for alle aktører er samvirke på skadested, øve innsatsledelse og kommunikasjon mellom aktørene. Hensikten med øvelsen er å bedre krisehåndtering samt samvirke mellom Rana kommune og de øvrige aktørene. I tillegg har Rana kommune egne øvingsmål knyttet til planverk og funksjoner blant annet brann-/redning, legevakt, lokalmedisinsk senter, etablering av kriseledelse, etablering og drift av evakuerte- og pårørendesenter, kriseteam og informasjonskontor.

Statens vegvesen vil stenge Reinforsheitunnelen mens øvelsen pågår, og omkjøring vil bli merket.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.