Mona Fagerås utfordrer i dette innlegget både Dagfinn Olsen, Jonny Finstad og Margunn Ebbesen. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

"Kommer han til å tørre å stemme for egen overbevisning og ikke innfinne seg godt plassert under partipisken?"

Ser med glede at ett enstemmig fylkesting i Nordland har vedtatt en uttalelse om å stoppe nedlegging av utdanningstilbud på Helgeland. 

I uttalelsen heter det bl.a Nordland fylkesting krever utvikling, ikke avvikling av utdanningstilbud i fylket. Videre at: «Nordland fylkesting oppfordrer derfor Stortinget om å stoppe nedleggelsen av utdanningstilbudene på Nesna og i Sandnessjøen, og å legge til rette for at det kan tas opp studenter også høsten 2020.»

Det som forundrer meg er at min stortingskollega Dagfinn Olsen, FrP, sitter i Nordland fylkesting. Han har åpenbart stemt for denne uttalelsen, men hva kommer Olsen til å gjøre når saken kommer opp i stortinget 12. november?

Det eneste vi har hørt fra stortingsbenken til Nordland FrP i saken er at de først skulle ta den opp i kontrollkomiteen, så ble de overkjørt av FrPs gruppemøte og den saken endte med at de ikke skulle ta den opp i kontrollkomiteen likevel. 

Nå har altså Olsen en gylden mulighet til å vise hva han faktisk mener når saken kommer opp i Stortinget 12. november. Men kommer han til å tørre å stemme for egen overbevisning og ikke innfinne seg godt plassert under partipisken?

Jeg sender denne utfordringen til Olsen fordi jeg mener det vil være å holde folket for narr å stemme forskjellig i riktignok to forskjellig organ, men han kan vel ikke være så schizofren? 

At representantene fra Nordland H ikke kommer til å følge det fylkestingsgruppa til H har stemt for er mindre oppsiktsvekkende. Så musestille de har vært i sakens anledning viser nok at de vil følge det regjeringen med statsråd Nybø i spissen har bestemt. Men jeg mener at en sak som har versert i ukesvis, en hel nordlandskommune er faktisk iferd med å miste 100 arbeidsplasser og saken er prinsippielt viktig for å få kvalifiserte lærere og sykepleiere til Nordland som har stor mangel på disse yrkesgruppene så er det merkelig at vi ikke har hørt en eneste lyd fra Margunn Ebbesen og Jonny Finstad. Og jeg må si at det ville vært svært interessant og fått dem på banen. Det er bare tre uker til saken avgjøres på stortinget. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.