KOFA har avvist en klage på Rana kommune, fra Tangen Uteanlegg. Foto: Roger Marthinsen

Kommunen fikk grønt lys fra KOFA

Skrevet av Roger Marthinsen
13.08.2019 12:36 - OPPDATERT 13.08.2019 17:02

Klagenemda for offentlig anskaffelser (KOFA) har avvist en klage fra Tangen Uteanlegg AS, der sistnevnte klaget inn Rana kommune i forbindelse med tildelingen av en vedlikeholdskontrakt for kommunens grøntarealer.

Rana kommune kunngjorde den 23. januar 2018 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdstjenester av kommunens grøntarealer. Avtalen hadde en varighet på tre år, med opsjon på forlengelse med ytterligere ett år. Som en del av kravspesifikasjonen som var lagt til grunn, var det krav om at lærling skal delta i utførelsen av kontraktsarbeidet. Ved avslutning av kontrakten, skulle det framlegges en oversikt over antall timer utført av lærling.

To tilbydere leverte innen fristen pris på utførelse. Tangen Uteanlegg AS var en av dem. 9. mars 2018 meddelte Rana kommune at det var en annen leverandør  enn Tangen Uteanlegg som var tildelt kontrakten. 

Tangen Uteanlegg AS klagde på vedtaket, og brakte saken inn for Klagenemda for offentlig anskaffelser (KOFA). Kontraktsarbeidet består i vedlikehold av grøntarealer, herunder klipping av gress og bortkjøring, kantklipping rundt bygg, sprøyting ved behov og trimming av hekker og blomsterbed. Tangen Uteanlegg AS hevdet at valgt leverandør ikke kunne oppfylle krav om bruk av lærling på kontrakten, da denne bedriften benytter lærling i anleggsmaskinførerfaget.

Sekretariatet i klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har nå avvist klagen.

– Det er vi er uenige i, men vi tar tar likevel avvisningen til etterretning, ser anleggsgartnermester hos Tangen Uteanlegg AS, Rune Tangen, i en pressemelding.

– Vi hevder at gjennomføring av denne kontrakten ikke har noe med faget anleggsmaskinfører å gjøre, og er derfor irrelevant.Formålet med forskriften som pålegger offentlige oppdragsgivere å etterspørre bruk av lærlinger, må klart være at lærlinger skal utføre arbeid på kontraktene, som har med det faget lærlingen skal ha opplæring i. Lærebedriften har også et helt tydelig krav på å gi opplæring i hvert enkelt fag, med bakgrunn i læreplanen i faget. Denne kontrakts fagområde, er etter vår vurdering anleggsgartnerfaget, sier Tangen.

KOFA deler imidlertid ikke denne vurderingen, og har altså avvist Tangen Uteanleggs klage på Rana kommune.  Av avslaget fremgår det at KOFA-sekretaritatet ikke vurderer forskriftsbestemmelsen slik at den pålegger en oppdragsgiver å etterspørre en spesifikk type lærlinger.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.