"Kommunens toppadministrasjon eser ut – og dette får holde ufortrødent på!"

Skrevet av Dan Erik Kjellnø
07.01.2019 19:30 - OPPDATERT 08.01.2019 14:08

Dan Erik Kjellnø reagerer på utviklingen i Rana kommunes toppledelse.

Høsten 2017 gjennomførte rådmannen omorganiseringer av kommunens sjikt av toppbyråkrater ved at det ble etablert kommunaldirektører i nivå rett under rådmannen.

På forespørsel fra politisk opposisjon om rådmannens tiltak ville påføre kommunen økte økonomiske utgifter, ga rådmannen i fjor høst eksplisitt uttrykk for at omorganiseringen ville være uten økonomisk betydning.

Siden den gang – og vi skal altså bare noen få måneder tilbake i tid – har følgende skjedd:

1. Først ute var de ubegripelig store lønnstilleggene til kommunaldirektørene. Kommunaldirektøren for oppvekst – den tidligere skolesjefen – var den som fikk mest, nærmere bestemt et årlig lønnstillegg på 80.000, kroner.

80.000 kroner tilsvarer – finner jeg grunn til å påpeke i denne Ap- og SV-styrte kommunen – mellom to og tre fulle månedslønner basert på alminnelig lønnsnivå!

 

2. Neste er at kommunen skal ha ny skolesjef – fordi skolesjefen har blitt kommunaldirektør!

Altså er det blitt etablert et helt nytt sjikt av toppbyråkrater i kommuneadministrasjonen.

Rådmannen konfronteres med sin tidligere uttalelse om at kommunen ikke skulle påføres økte lønnsutgifter. Til det svarer han noe sånt som at: Det gjaldt for 2018. Ap og Sv – de fortsetter å forholde seg sedvanlig tause, også til dette.

3. Skribent Trond Møllersen gir i et leserinnlegg i RB uttrykk for at dette med å få på plass en ny skolesjef etter hans mening er en riktig løsning.

Det må han gjerne mene, men etter mitt syn bommer han totalt når han begrenser sine vurderinger til å omfatte situasjonen i etterkant av at rådmannen har foretatt sine omorganiseringer. Et riktigere vurderingstema er etter min mening om det var lurt med omorganiseringen når den både påfører kommunen flere millioner i økte årlige lønnsutgifter og – slik jeg ser det – har meget begrensa og om noen organisatoriske gevinster ved seg.

4. Soga fortsetter, for det utlyses enda flere stillinger i kommunens toppadministrasjon.

Stabssjef kalles den ene nyskapningen av en stilling, og dette må vel skyldes at man trenger en ny stilling til å holde styr på rådmannens etter hvert så oppblåste administrasjon.

Og så kommunikasjonssjef da. Den som hadde denne stillingen slutter, og nå skal man altså ha en ny kommunikasjonssjef. Da ender man opp med både en informasjonssjef og en kommunikasjonssjef – og er det noen som i fullt alvor mener at man trenger dette i Rana?

FOR ORDENS SKYLD: Jeg kritiserer ikke kommunaldirektørene og rådmannen som fikk sine store lønnstillegg. Kritikken min går på de som ga lønnstilleggene - politikere fra Rana Ap, Rana SV og Rana Høyre.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.