Foto: Roger Marthinsen

Kompensasjon: 23 566 000 kroner

Får kompensert koronakostnader.


Regjeringen foreslår i forbindelse med ny-salderinga av inneværende års budsjett at Rana kommune skal få 23 566 000 kroner som kompensasjon for økte kostnader knyttet til koronapandemien.

- Jeg er glad for at vi ser ut til å få kompensert våre merutgifter knyttet til koronapandemien, sier ordfører i Rana, Geir Waage i en pressemelding.

Rana kommune har per dags dato cirka 20 millioner kroner i merkostnader knyttet til koronapandemien. Den samlede bevilgningen fra regjeringen fordeler seg med 6,9 milliarder kroner til kommunene og 400 millioner kroner til fylkeskommunene. Kompensasjonen til kommunene fordeler seg med 4,9 milliarder kroner som fordeles som innbyggertilskudd, og 2 milliarder kroner som fordeles som skjønnsmidler av statsforvalteren.

Ordføreren i Rana mener regjeringen leverer som de har lovet, og at det både er viktig og riktig at lovnadene om kompensasjon som ble gitt tidligere, nå innfris.

–  Denne kompensasjonen er ikke friske midler vi kan bruke til drift, men det vil redusere merforbruket i den kommunale driften i år, spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren der mye av merforbruket har oppstått som en følge av pandemien. Det er positivt, og gjør at vi går inn i neste år med et bedre økonomisk utgangspunkt, sier ordfører i Rana Geir Waage.

****

 ***