Foto: Rana kommune

Kongens gull til Selfors: Hadde knapt tid til å møte ordføreren, for han skulle på dugnad

– Hele Rana-samfunnet har nytt godt av hans livslange innsats.

Dette sa ordfører Geir Waage, da han i går kveld sto for overrekkingen av Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Selfors. Selfors, som fyller 83 år i morgen,  tildeles hederen for sitt frivillige arbeid for lag og foreninger i Rana. 

Det er tidligere ordfører Svein Bogen som har foreslått Bjørn Selfors som kandidat til Kongens fortjenstmedalje. Bogen begrunnet forslaget slik:

«Folk flest i Rana vil være enig i at Bjørn Selfors er Mr. Frivillig i Rana. Med sin iherdige, oppfordrende, uegennyttige innsats for et bedre lokalsamfunn har han vært helt avgjørende for gjennomføringen av en rekke prosjekter og tiltak. Som den ukuelige bidragsyter på en rekke områder har han blitt et ideal for mange frivillige i Rana. Han har i praksis vist at vi får det til. Alt han har tatt i har blitt gjennomført. Bjørn har samlet inn millioner av kroner til barne- og ungdomsidretten, til idrettslaget sitt, og til sykehuset. Hvis noen fortjener Kongens heder må det være Bjørn Selfors».

I sin tale under tildelingen sa ordfører Geir Waage blant annet at dette er en utmerkelse som henger svært høy, og som verken er eller skal være enkelt å få.

I søknaden til Kongen heter det blant annet at Bjørn Selfors gjennom en livslang og iherdig innsats har bidratt på mange viktige samfunnsområder, frivillig arbeid, politisk arbeid og styreverv. 

– Han har gjennom en lang karriere som frivillig der han har vist usedvanlig stor innovasjonsevne og gjennomføringskraft, sa Waage

– Han har lagt ned en uegennyttig frivillig innsats i lokalsamfunnet, som har gått som en rød tråd gjennom hele hans virke, kombinert med et brennende sosialt engasjement. Hele Rana-samfunnet har nytt godt av hans livslange innsats på en rekke områder. Selfors har vært medlem av Idrettslaget Stålkameratene i alle år. Her har han hatt en rekke tillitsverv, vært dugnadsleder for bygging av Stålhallen, og vært varamedlem i Nordland idrettskrets.

– Gjennom mer enn 50 år har han samlet inn et sjusifret beløp til barne- og ungdomsarbeid og til drift av klubben. Rundt tusenårsskiftet har han vært svært aktiv og leder av tiltak for Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Også til sykehuset har han samlet inn millioner av kroner. 10. oktober i 2013 ble Bjørn Selfors invitert som ildsjel til te-selskap på slottet sammen med en rekke andre ildsjeler fra landets kommuner. Han var også meget sentral i arbeidet med å stifte lokalradioen Radio Rana i 1984. Den lever fortsatt i beste velgående, sa Waage.

I fjor var Bjørn Selfors engasjert som leder for dugnadsgjengen som rev gamle garasjer ved Helgeland museum, avdeling Rana. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Det hører med til historien at da jeg inviterte Bjørn til ordførerens kontor for å fortelle at han var tildelt Kongens fortjenstmedalje, så ga han beskjed om at det måtte blir et kort møte, for han skulle på dugnad!

-----

Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for:

  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
    Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.
  • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
    En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.
     
  • Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement.
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.