Tove Ingebrigtsen og Kathrin Olsen har forsket på hvordan studenter har opplevd det å studere under korona-tiden . Foto: Nord universitet

Korona rammet studentenes motivasjon og konsentrasjon

Skrevet av Roger Marthinsen
30.06.2020 06:00

Over halvparten av studentene savnet det sosiale fellesskapet, viser forskning.

En undersøkelse blant barnehagelærerstudentene ved Nord universitet, viser at over halvparten av studentene savnet samholdet i klassen og støtten fra medstudenter under koronatiden.

Studielederne Kathrin Olsen og Elin Børve, samt universitetslektorene Tove Ingebrigtsen og Nina Engesvik, har spurt ca. 450 barnehagelærerstudenter i Levanger, Bodø og Nesna om hvordan de opplevde den digitale undervisningen under koronatiden.

– Det er viktig for oss å finne ut hvordan studentene har opplevd koronaperioden, både når det gjelder organiseringen av den digitale undervisningen, egen faglig og personlig utvikling og hvordan de har opplevd sosial kontakt og støtte fra faglærere og medstudenter, sier studieleder Kathrin Olsen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Samtlige barnehagelærerstudenter ved Nord universitet har mottatt undersøkelsen. Så langt har det kommet inn 117 svar. Foreløpige funn viser at 60 prosent av studentene har savnet det sosiale fellesskapet med å møtes fysisk til undervisning sammen med medstudenter.

– Studentene har savnet fellesskapet, og det ser ut til å ha gått utover motivasjon og konsentrasjon. De har hatt lite kontakt med medstudenter i perioden og mange sier at de synes det har vært vanskelig å ta kontakt med medstudenter via digitale kanaler, opplyser Olsen.

Funnene tyder på at koronaperioden har gjort studentene mer bevisst på hvor mye det fysiske læringsfellesskapet og støtten fra medstudenter betyr for deres læringsutbytte. Samtidig sier studentene at de har blitt mer selvstendige enn før. Noen få studenter synes at den digitale undervisningen fungerer bedre for dem enn klasseromsundervisning.

Olsen, Børve, Ingebrigtsen og Engesvik har underveis i koronaperioden fanget opp at spesielt førsteklassestudenter og unge campusstudenter synes det har vært krevende å gå fra daglig fysisk undervisning på campus til digital undervisning.

Foreløpige funn fra undersøkelsen viser også at de fleste studentene er fornøyd med organiseringen av, og innholdet i, den digitale undervisningen. Samtidig er det svært mange studenter som sier at det er vanskelig å delta aktivt i den digitale undervisningen og at gruppearbeid over nett oppleves som utfordrende. De fleste studentene har brukt mindre tid på studiene i koronaperioden.

– Vi ser frem til å dykke dypere ned i materialet, og analysere sammenhengene mer grundig. Vi skal ta med oss lærdommen i denne perioden og bruke funnene aktivt i undervisningen og i utdanningen, sier Olsen.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.