Foto: Roger Marthinsen

Kraftprisene økte kraftig, men det var ikke nok for Helgeland Kraft

Skrevet av Roger Marthinsen
29.04.2021 11:33

Legger frem et noe svakere resultat for konsernet etter første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet fra basisdriften i Helgeland Kraft ble 68 millioner kroner, som er en nedgang på 14 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal i fjor. 

– Alle våre tre virksomhetsområder: nett, vannkraft og strøm, fikk et litt svakere resultat enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen, som sier at selv om kraftprisene fikk et kraftig løft i 1. kvartal, var ikke dette tilstrekkelig til å oppnå et bedre resultat enn første kvartal 2020.

– Mindre nedbør gir også mindre vann å produsere strøm på, som dermed trekker ned den positive effekten av gode priser. Et styrket resultat fra finansposter bidro imidlertid til et resultat etter skatt på 44 mill. kroner i 1. kvartal, som er marginalt bedre enn samme periode i fjor, sier Mikalsen.

– For vannkraftvirksomheten er det gledelig at vi har fått et kraftig oppsving i kraftprisene, og driftsresultatet i 1. kvartal er i tråd med vår forventning. Det er høy aktivitet knyttet til flere nye prosjekter, herunder rehabilitering av vårt 60 år gamle kraftverk i Grytåga i Vefsn kommune. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2023, og skal blant annet bidra til bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, og sikre verdiskaping i lang tid framover, sier konsernsjefen.

– For vår nettvirksomhet i Linea har driften vært preget av en del uvær som har ført til strømbrudd, men avbruddskostnadene ble likevel noe lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsresultatet ble noe svakere enn i samme periode i fjor, men resultatet er likevel i tråd med det vi har forventet. I Linea er det også stor aktivitet. Det arbeides godt med kontinuerlig forbedring av hele virksomheten, i tillegg til deltakelse i flere eksterne prosjekter i tilknytning til det grønne skiftet og bedre utnyttelse av kraftoverskuddet i vår region, sier Mikalsen.

For strømsalgsvirksomheten ble driftsresultatet i 1. kvartal noe svakere enn samme periode i fjor, men det er likevel fortsatt et relativt godt resultat, melder konsernet i en pressemelding.

– Konkurransen i markedet er stor, og det jobbes godt med å videreutvikle virksomheten for å opprettholde en sterk og god markedsposisjon både på Helgeland og i hjemmemarkedet til Storuman Energi i Sverige, sier Eivind Mikalsen.

– Våre resultatforventninger til året sett under ett vil i stor grad avhenge av kraftprisutviklingen, som i all hovedsak ventes å bli påvirket av været framover. Vi venter en styrking av inntektene fra vannkraftproduksjon, og dermed en styrking av konsernets samlede resultat. Imidlertid kan vi ikke forvente gevinster knyttet til finansielle investeringer på samme nivå som vi hadde i fjor. Med utgangspunkt i det markedsbildet vi ser nå framover forventer vi et resultat etter skatt for 2021 som er på nivå med 2020, sier Eivind Mikalsen.

 

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.