Styret i Nordland Venstre krever at SI styrkes, og ikke svekkes. Foto: Simen I. Vangen

Krever at SI styrkes

Skrevet av Redaksjonen
11.02.2018 17:25

Nordland Venstre ser med stor bekymring på det som nå er i ferd med å skje med fagmiljøet på SI, og vi vil jobbe for at miljøet styrkes.

Dette fremgår av en pressemelding Nordland Venstre har sendt ut søndag. Der konstaterer fylkeslaget at Statens innkrevingssentral er et symbol på vellykket omstilling og et bevis på at statlige kompetansearbeidsplasser som legges til distriktene, kan gi tjenester i toppklassen.

– Nordland Venstre ser med stor bekymring på det som nå er i ferd med å skje med fagmiljøet på SI, og vi vil jobbe for at miljøet styrkes, sier politisk nestleder Ida Gudding Johnsen. 

– Splitter fagmiljøene 

Venstre føyer seg inn i en voksende rekke med partier som har tatt opp situasjonen ved SI, og utviklingen etter at det i 2014 ble besluttet at Statens innkrevingssentral i Mo i Rana skulle innlemmes i Skatteetaten som en del av effektiviseringen av offentlig sektor.

– Nå splittes fagmiljøene opp og fjernledes fra Grimstad og Oslo. Serverne er flyttet fysisk og de IKT-ansatte som tidligere var en integrert del av etaten, er nå flyttet organisatorisk til en egen avdeling i Skatteetaten, sier Gudding Johnsen, og antyder på lik linje med reprsentantenr fra Ap, SV og SP at det som skjer, ikke er i tråd med oppdragsbrevet fra Finansdepartementet fra 9. mai 2014, der det fremgikk at "Regjeringen har lagt til grunn at innlemmingen av SI skal gjennomføres uten at ansatte må flytte for å beholde jobbene sine. SI skal også etter innlemmelsen være lokalisert i Mo i Rana".

– Til tross for dette har skattedirektøren besluttet å overføre kompetanse, fagmiljøer og noen ansatte til avdelinger andre steder i landet. Ledelsen, som tidligere holdt til i Mo i Rana, er for eksempel foreslått lagt til Trondheim uten at det er gitt begrunnelse. Fagmiljøet på innkreving i Trondheim er på 25 personer, mens fagmiljøet i Mo i Rana består av 250 personer, påpeker Ida Gudding Johnsen. 

– Ikke i samsvar med regjeringens politikk

– Dersom skattedirektørens planer gjennomføres, får vi en gigantisk sentralisering av statlige arbeidsplasser til Oslo-området. Det er vanskelig å se at dette er i samsvar med Venstre og den nye blågrønne regjeringens politikk, slik den er nedfelt i Stortingsmelding 18 (2016-2017) om bærekraftige byer og sterke distrikter. I de siste fire årene har antallet arbeidsplasser i Skatteetaten i Oslo-området økt med ca. 20 prosent, med en tilsvarende nedgang ellers i landet. Med forslagene fra skattedirektøren vil denne utviklingen forsterkes, sier Gudding Johnsen. 

– Hele landet til gode

Nordland Venstre krever nå at ledelsen for innkreving må legges til det største fagmiljøet, som er Mo i Rana, at fagmiljøene i Mo i Rana må sikres, for å sikre mest mulig effektiv innkreving og drift, at arbeidsplassene i Mo i Rana må sikres, inkludert IKT-arbeidsplassene samt at ved nødvendige omstillinger og flytting av oppgaver og funksjoner innen etaten, skal oppgaver og ledelse flyttes til Rana.

– Slik kan offentlig virksomhet, kompetanse og arbeidsplasser komme hele landet til gode, sier Nordland Venstres Ida Gudding Johnsen.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.