Idrettspresidenten Berit Kjøll er klar på at det nå må bli full åpning for alle medlemmer av idretten. Foto: Geir Owe Fredheim

Krever full åpning for idretten

Idrettspresidenten forventer at alle restriksjoner som begrenser mulighetene til å gjennomføre trening, kamper, turneringer eller toppidrett, opphører.

På bakgrunn av at det nå varsles om at tiltakene i samfunnet bør trappes ned raskt adresserer idrettspresident Berit Kjøll budskapet til regjeringen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Og hun snakker på vegne av alle medlemmene i norsk idrett.

– Tiden er moden for full gjenåpning for absolutt alle medlemmer av norsk idrett. Fra og med neste uke forventer vi ingen restriksjoner som begrenser mulighetene til å gjennomføre trening, kamper, turneringer eller toppidrett, sier Kjøll.

– Nå som det er varslet store lettelser av koronarestriskjoner fra og med neste uke er det viktig for oss å være tydelige på at vi ikke kommer til å være fornøyde før vårt krav om full gjenåpning er innfridd, sier Kjøll. 

Norsk idrett har hele tiden hatt forståelse for og fulgt de gjeldende smittevernsreglene som idretten har blitt pålagt av myndighetene. Men norsk idrett har lidd store tap under denne pandemien. Medlemstallene har falt dramatisk i svært mange idretter. Idrettslag og særforbund har lidd store økonomiske tap. Barn, unge, og særlig voksne, har vært isolert fra vennegjengen sin i idrettslaget. 

– I tiden fremover skal vi bygge opp organisasjonen til det den var før pandemien. Det vil ta tid, men dette skal vi klare, og det arbeidet har vi allerede startet med for fullt før vi ble nedstengt før jul. Vårt fokus er idrettsglede for alle. Folkehelse i praksis rett og slett, og da er vi avhengig av at idrettens møteplasser er åpne og restriksjonene er borte, sier Kjøll. 

Idrettspresidenten håper også at alle publikumsbegrensninger på idrettsarrangement forsvinner, men har samtidig forståelse for at det kan bli noen begrensninger i en liten periode fremover. 

– Det som her er helt avgjørende er at det blir betydelige lettelser, da våre idrettsarrangører påføres store tap om begrensningene fortsetter. Norsk idrett er tuftet på frivillighet, men nå må vi bare innse at uten inntekter blir det heller ingen idrett, sier Kjøll og legger til:

– For å sikre frivilligheten for norsk idrett er vi helt avhengig av publikumsarrangementer. Dette er helt avgjørende for den videre rekrutteringen av de frivillige som er grunnmuren i norsk idrett.

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Saken fortsetter under annonsen.