Nordland Arbeiderpartis Sonja Alice Steen og Mona Nilsen mener regjeringen legger opp til en urettferdig behandling av permitterte og arbeidsledige i forbindelse med koronakrisen.

Krever rettferdighet for permitterte og ledige

Skrevet av Roger Marthinsen
16.06.2020 10:32

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentanter Sonja A. Steen og Mona Nilsen krever rettferdig behandling av vanlige arbeidsfolk.

– Regjeringen ønsker å kutte i dagpengesatsene tidligere enn planlagt, og de vil
øke minstekravet for inntjening. Disse to tiltakene vil skape en vanskelig økonomisk situasjon for de som allerede tjener minst. Dette er urettferdig, og vi krever at regjeringen viderefører ordningen med forhøyet dagpengesats ut året, sier Sonja A. Steen og Mona Nilsen.

De permitterte og arbeidsledige får svi dobbelt dersom regjeringen får viljen sin. I tillegg til å miste dagpenger er ferielønn for dagpenger fjernet.

– Dette betyr at de permitterte og arbeidsledige må fortsette «koronadugnaden» over år, mens de som er kommet i gang igjen får full uttelling. I og med at dette i tillegg gjelder de med lavest inntekt, forsterkes forskjellene mellom grupper i samfunnet. Dette aksepterer vi ikke, sier Sonja A. Steen og Mona Nilsen, som på vegne av Arbeiderpartiet tar dette opp i en uttalelse, som fremmes under det pågående fylkestinget i Sandnessjøen.

Her er uttalelsen i helhet:

Behold dagens dagpengesats for de permitterte – gjeninnfør feriepengeopptjening

Koronakrisen har gitt store utfordringer for svært mange. Vi har ikke hatt tilsvarende arbeidsledighet etter 2. verdenskrig. Selv om arbeidsledigheten har gått noe ned nå, er ledighetstallene historisk høye. NHO spår i sine prognoser at ledigheten vil være høy i flere år framover.

Det rammer svært skjevt når regjeringen nå har satt en sluttdato for flere av de midlertidige ordningene som skulle sikre permitterte og arbeidsledig under koronakrisen. Nå droppes den forhøyede dagpengesatsen på 80% for de lavtlønte to måneder tidligere enn planlagt. Tiltakene var midlertidige, men krisepakken var ment å vare ut året.

I tillegg til å droppe forhøyet dagpengesats, økes minstekravet om inntjening for å få rett til dagpenger fra kr 75.000,- til om lag kr 150.000,-, egenandelsperioden på tre dager gjeninnføres, ordningen med full lønn i 20 dager kuttes og arbeidsgivere får økt lønnsplikten for nye permitterte fra to til ti dager.

Endringene vil særlig ramme de arbeidsledige i lavtlønnsyrker, som får en reduksjon på rundt 20 % i dagpengene, i forhold til det de får i dag. Lavtlønte er også ofte de som har størst utfordringer med å komme seg tilbake i arbeidslivet etter arbeidsledighet. Vanlige arbeidsfolk – og særlig lavtlønte – blir dermed tapere, mens regjeringen gir 1,3 mrd i kutt i formueskatten.

[annonse]
De permitterte og arbeidsledige opplever på toppen av dette dobbel straff – i tillegg til å miste store deler av sin inntekt vil de ikke få feriepenger av dagpengene neste år.

Feriepengeopptjeningen for de som går på dagpenger ble fjernet i 2014, med virkning fra 2015. Beregninger viser at de ledige taper rundt 4 milliarder i feriepenger. Koronakrisen forplanter seg dermed til 2021 for disse menneskene.

Fylkestinget i Nordland ber om at regjeringen beholder dagens dagpengesats, som et minimum ut året, og gjeninnfører retten til feriepenger av dagpengene.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.