Ranaregionen Næringsforening, her ved daglig leder Trine Rimer, styremedlem Per Brochmann, styreleder Trine Gabor og styremedlem Hans Petter Skjæran, ber om at Campus Helgeland blir satset på som fullverdig campus, og at Nesna skal bestå som studiested. Foto: Rami A. Skonseng

Krever styrking av Campus Helgeland og at Nesna skal bestå

Skrevet av Roger Marthinsen
09.06.2019 09:24 - OPPDATERT 09.06.2019 17:56

Ranaregionen Næringsforening forventer en sterkere satsing på Helgeland, fra Nord universitet.

Dette fremgår av en høringsuttalelse fra Ranaregionen Næringsforeningen, i forbindelse med Nord universitets forslag til ny studiestedsstruktur ved universitetet. Forslaget innebærer en styrking av satsingen på campusesene Bodø og Levanger, mens studiestedene Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal skal utvikles med spissede fagsatsinger. Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

Ranaregionen Næringsforening har avgitt en høringssuttalelse til struktursaken, som skal behandles i Nord universitets styre den 26. juni. Av denne fremgår det at næringsforeningen krever en sterkere satsing på Helgeland. Dette innebærer at Campus Helgeland skal prioriteres som fullverdig campus av Nord universitet, og at Nesna skal bestå som studiested. 

Næringsforeningen påpeker videre i sin uttalelse at konsekvensene av strukturforslaget er så omfattebnde for flere lokalsamfunn, at det må gjennomføres konsekvensanalyser.

– Vi mener saken ikke kan realitetsbehandles i styret 26. juni, før de samfunnsmessige konsekvensene er bedre belyst, skriver næringsforeningen i sin høringsuttalelse.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til Ranaregionen Næringsforening:

Ranaregionen Næringsforeningen (RNF) jobber for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi representerer et bredt spekter av virksomheter i offentlig og privat sektor i en ekspansiv eksportregion. Sterke næringsklynger foredler naturressurser til produkter som verden trenger og posisjonerer seg internasjonalt. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft og studietilbud står derfor høyt på agendaen vår.

FORVENTER STERKERE SATSING PÅ HELGELAND

Bakteppet for strukturendringen handler om hvordan universitetet skal utøve sitt samfunnsoppdrag og nå sine ambisiøse mål innenfor gitte rammer. Gode regionale løsninger er en del av Nords egen visjon «Globale utfordringer – regionale løsninger». Næringslivet i vår region forventer at Campus Helgeland prioriteres som fullverdig campus av Nord universitet. Og at Nesna består som studiested. For å sikre verdiskaping og gode lokalsamfunn med faglært kompetanse, trenger vi utdanning av lærere, barnehagelærere, sykepleiere og ikt-utdanning på Helgeland.

Helgeland er en av Norges viktigste næringsregioner med en samlet årsomsetning i næringslivet på ca 70 mrd. kroner og en stor offentlig sektor med flere viktige statlige virksomheter. Med 78.000 innbyggere og vekst i flere bransjer er det viktig at Nord universitet kan bidra som kompetanseleverandør for å opprettholde konkurransekraft i regionen. 

[annonse]
Nord universitet ble etablert i 2016 etter sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Det krever en langsiktig og omfattende satsing for å opparbeide et nytt universitet, hvor kultur og geografi skal knyttes sammen.

En av målsettingene er 2000 studenter og 200 universitetslærere på Helgeland. Dette kan bli vanskelig å nå om forslaget til strukturendringen blir vedtatt. Situasjonen er at det har gått i motsatt retning. I dag er det færre studietilbud, studenter og tilsatte på Helgeland enn ved inngangen til fusjonen i 2016. Nesna har gjennom 100 år utdannet tusenvis av lærere til Helgeland og Nordland, og søkningen til lærerutdanningen er god. De har lokaler. Kompetansen er der. Støttefunksjonene er intakte. Nesna har lang erfaring med samlingsbaserte utdanninger og kombinasjoner av samlinger og nettbasert undervisning. Med en slik digitalisert utdanningsplattform og metodikk, burde Nesna være en del av løsningen for Nord universitet og ikke et problem. Våre politikere og staten har ansvar sammen med Nord universitet. De var sammen om fusjonen og bør stå ved avtalene som ble gjort. Det er ikke mangel på muligheter og spennende utviklingsprosjekter, men mangelen på ny kompetanse og arbeidskraft. Det er derfor investert mange millioner i oppbygging av innhold og støtte av Nord universitets forskning og studier både i Mo i Rana og på Nesna.

Vi vet at desentraliserte studier er vesentlig for utdanning i distriktet, og vi vet at det er kritisk mangel på nøkkelkompetanse både i offentlig og privat sektor. Det ligger an til at vi kommer til å trenge betydelig flere framover. Ved å investere i kunnskap, vil vi sammen kunne skape et konkurransedyktig næringsliv for morgendagen. Det vil kreve endring, men svaret er ikke nødvendigvis sentralisering. Tvert om trenger vi et sterkt Nord universitet som oppfyller sitt samfunnsoppdrag og er til stede der verdiskapingen skjer, som bidrar til at hele landsdelen har tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft i framtiden. Det må etableres en systematisk og god dialog slik at tilbudene kan videreutvikles. Vi mener saken ikke kan realitetsbehandles i styret 26. juni, før de samfunnsmessige konsekvensene er bedre belyst.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.