Regionrådslederne på helgeland er sterkt kritiske til at at Nord universitet vil avvikle den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland. Foto: Erik Waatland

Felles kamp mot nedleggelse av desentralisert sykepleierutdanning

Skrevet av Roger Marthinsen
10.06.2018 12:38 - OPPDATERT 10.06.2018 16:01

Regionrådene på Helgeland roper varsko, etter at Nord Universitet har varslet at man vil kutte den desentraliserte sykepleierutdanningen i regionen.

Forleden ble det kjent at Nord Universitet ikke lenger vil til fortsette å tilby desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Dette har fått regionrådslederne i alle de tre regionrådene på Helgeland til å reagere.

– Denne utdanningen har vært en kjærkommen mulighet for utdanning for våre ansatte og innbyggere, og har vært med på å sikre rekruttering av sykepleiere på Helgeland. Helgelandskommunene med rundt 80.000 innbyggere har rundt en tredjedel av Nordlands befolkning, og har behov for sykepleiere nå i dag og ikke minst i nær fremtid, påpeker leder for Sør-Helgeland regionråd Andrine Solli Oppegaard, leder for Helgeland regionråd John Erik S. Johansen og leder for Indre Helgeland regionråd, Hanne Davidsen, i et felles utspill fra regionrådene.

Halvparten har desentralisert

– Heltidsstudium er aktuelt for mange, men for den som er i en livssituasjonen hvor de ikke kan være lenge borte av gangen, har denne desentraliserte utdanningen betydd mye. Dette gjelder både helsefagarbeidere som allerede er i jobb ute i kommunene og innbyggere som vil starte et utdanningsløp eller skifte yrke, poengterer Oppegaard, Johansen og Davidsen. 

Regionrådslederne påpeker videre at kommunene bruker mye tid og ressurser på rekruttering av sykepleiere, og går også inn i avtaler med helsefagarbeidere hvor desentralisert sykepleierutdanning tilbys. I enkelte kommuner på Helgeland er andelen som har tatt desentralisert utdanning og er i fullt virke som sykepleier, nå opp mot 50 prosent.

– Må sikres og styrkes

– Vi vet at det er større sjanse for å beholde arbeidskraft i regionene når utdanning tilbys nært. Når Helgeland avspises med 40 studieplasser i året og behovet er stort, oppleves nedleggingen som veldig uklok. Nordland mangler per i dag 600 sykepleier i helsetjenesten. 

– Mange sykepleiere går ut av yrket etter ei viss tid. Vi som arbeidsgivere gjør flere grep for å beholde sykepleierne så lenge som mulig i tjenesten, men vi er avhengige av denne muligheten for nyrekruttering skal vi opprettholde helsetilbudet på det nivået vi har nå, poengteres det i felles-utspillet, der man ber Nord universitet om å snu i forhold til sine planer om avvikling .

– De tre regionrådene på Helgeland mener at Nord universitet må sikre og styrke det nett- og samlingsbaserte sykepleiertilbudet på Helgeland, sier Sør-Helgeland regionråds Andrine Solli Oppegaard, Helgeland regionråds John Erik S. Johansen og Indre Helgeland regionråds Hanne Davidsen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.