Krever tiltak for å styrke Forsvaret i nord

Skrevet av Roger Marthinsen
08.11.2019 15:50

– Forsvarssjefen er svært klar rundt de sikkerhetspolitiske endringene i nordområdene. Da må både penger, satsinger og folk følge med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådet i Nordland mener ni kampfly må stasjoneres fast ved basen på Evenes. Rådet ber også om en styrking av Andøy som base for maritime overvåkningsfly, samt en rekke andre tiltak som vil styrke Forsvaret i nord i årene fremover. 

Fylkesrådet støtter en rekke av Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens foreslåtte endringer i nord, men ønsker at det skal satses enda mer, og at det skal skje raskere. Det kommer tydelig frem i høringssvaret til den nye langtidsplanen for Forsvarssektoren.

– Forsvarssjefen er svært klar rundt de sikkerhetspolitiske endringene i nordområdene. Da må både penger, satsinger og folk følge med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 

Norvoll mener det beste er å få flere kampfly på Evenes, videreutvikling av Andøya flystasjon og styrking av den militære ledelsen i nord. 

– Vi ønsker også en fortgang i oppbyggingen av Evenes flystasjon og mer personell lagt til heimevernsdistriktene i nordområdene. I tillegg er det naturlig å legge et nasjonalt senter for droner til Andøy. Disse er helt rimelige krav, mener fylkesrådslederen. 

Han tror disse tiltakene vil bidra til å sikre stabilitet i nordområdene, og deler Forsvarssjefens bekymring rundt det russiske handlingsmønsteret, som i dag er preget av mer risikovilje og offensivitet.

– Russland er en svært god samarbeidspartner for oss i nord, og har vært det i mange år, men vi kan likevel ikke være naive. Vi må våge å ha to tanker i hodet på en gang, og satse på samarbeid samtidig som vi også passer på våre egne grenser gjennom samarbeidet i NATO.

Forsvarssjefen viser i sine vurderinger til at Forsvarets viktigste oppgave er å avskrekke potensielle angrep og forhindre at væpnede konflikter oppstår. Fylkesrådet mener det er viktig å ta vare på disse elementene i den norske sikkerhetspolitikken. Noen av de andre ønskene fra rådet er videreutvikling av Kystvaktens felles ledelse på Sortland, at Ramsund orlogsstasjon blir fullverdig sjømilitær logistikkbase, at det skal etableres en avdeling av Forsvarets forskningsinstitutt nær Forsvarets operative hovedkvarter, at samarbeidet mellom Forsvaret og de to universitetene i Nord-Norge må bli bedre, og at det må anskaffes høytflyvende droner med lang utholdenhet. 

Regjeringen vil legge frem en proposisjon om utviklingen av forsvarssektoren i løpet av våren 2020, og Stortinget skal behandle den nye langtidsplanen for forsvarssektoren i løpet av våren 2020. 

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.