"La ikke EU bestemme norsk samferdselspolitikk"

Skrevet av Ove Amundsen, styremedlem Rødt Rana
09.10.2019 17:00 - OPPDATERT 09.10.2019 19:31

Den 10. oktober går jernbanepersonalet i Norge til politisk streik. Den retter seg mot EUs jernbanepakke 4. Denne «pakken» tar sikte på å samkjøre jernbanepolitikken i EU. På grunn av EØS-avtalen er den også aktuell for Norge.

Innholdet er i hovedtrekk privatisering, utsetting på anbud og oppsplitting. Og det enkelte medlemsland vil ikke ha myndighet til å gå tilbake på denne politikken om den viser seg ubrukelig. Dette er uttrykk for en totalitær tankegang som setter folkestyret ut av funksjon for at kapitalsterke internasjonale aktører skal tjene penger. 

Anbudsprinsippet for å trafikkere jernbanestrekninger gir en «kvasi-konkurranse» hvor vinneren skaffer seg et tidsavgrenset monopol. I Norge, med lite jernbane, vil konkurransen foregå om sporet mer enn på sporet. Oppsplitting med flere selskap, både for trafikk og infrastruktur, viser manglende forståelse for jernbanens egenart. Jernbanedrift krever et tett samarbeid mellom flere faggrupper over store områder. Dette blir vanskelig med oppsplittingsmodellen.

Et annet forhold er at regelverket, både for trafikksikkerhet, organisasjon og krav til opplæring skal sentraliseres til EU. Det norske jernbanetilsynet blir redusert til å overvåke at konkurransen er fri nok etter Brüssels syn. Norske myndigheter vil i stor grad bli umyndiggjort når det gjelder både jernbanepolitikk spesielt og samferdselspolitikk generelt.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at norsk politikk utformes i Norge, av norske folkevalgte. I ethvert land som kaller seg demokratisk, må en politikk som velgerne er misfornøyd med, kunne omgjøres. Norge gir stadig fra seg egen myndighet til fordel for EØS-myndighet. En gang må vi si stopp. Norge må reservere seg mot Jernbanepakke 4!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.